Pakhet

Pakhet, Mısır mitolojisinde çöl tanrıçasıdır. Beni Hasan civarında ona tapılırdı. Form olarak; birbirine benzeyen Bast ve Sekhmet tanrıçalarının, birleşmiş, kaynaşmış bir versiyonudur. Orta Hanedan döneminde ortaya çıkmıştır. Ve Beni Hasan'daki Speos Artemidos tapınağının etrafı kedi mezarlarıyla çevrilidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.