Paşam Sultan

Seyyid Nureddin Efendi (Paşam Sultan), Kütahya'da Germiyanoğulları zamanında yaşamış ahi büyüğü.

Paşam Sultan (Seyyid Nureddin Efendi) Türbesi

Türbesi Kütahya'da Paşam Sultan Mahallesi'nde Kurşunlu Camii yakınındadır. Türbesinde torunlarından birine ait bir kitabe bulunmaktadır. 1421 tarihli bu kitabeye göre şeyh evlatlarından olan Seyyid Nureddin Efendi'nin torununun torunu Hacı İbrahim Cemal isminde bir genç on yedi yaşında ve tahsil çağında veba hastalığından vefat etmiştir. Bu çocuğun babası Hacı Kemal Paşa, Hacı Kemal Paşa'nın babası Hacı Şeyh Mehmed Efendi, Mehmed Efendi'nin babası Şeyh Alâaddin, ve Şeyh Alâaddin Efendi'nin babası da Şeyh Nureddin Efendi olarak görünmektedir.[1] Seyyid Nureddin Efendi'nin torunu Şeyh Mehmed Efendi 1377'de Kurşunlu Camii'ni yaptırmıştır.[2] Seyyid Nureddin Efendi'nin ne zaman doğduğu ve ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 86-87
  2. Kütahya Kurşunlu Camii kitabesi
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.