PL/SQL

PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language), Oracle tarafından geliştirilen Oracle veritabanı sistemlerine özel dildir. Oracle veri tabanı sistemlerinde tetikleyici(trigger) ve Saklı yordam (stored procedure) yazmak üzere geliştirilmiş temel sql komutlarının yanında programlamada akış kontrollerini ve değişkenleri kullanmaya olanak sağlayan yani yapısal dillere ait özelliklerin standart SQL'e eklenmesi sonucu oluşan bir dildir. Ada dili örnek alınarak tasarlanmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.