PETKİM

PETKİM
İşlem kodu PETKM
Tip Halka açık şirket
Slogan Petkim, Türk sanayicisi için güven ve pazarda istikrar demektir.
Kuruluş Aliağa, Türkiye Türkiye (1975)
Konum İzmir
Önemli kişiler ANAR MAMMADOV, Genel Müdür
Alan Petrokimya
Ürün
Ana sayfa petkim.com.tr/

Petkim Petrokimya Holding A.Ş., İzmir'de yerleşik olan bir üretim tesisleri bütünüdür.

Tarihçe

Kısa adı PETKİM olan Petrokimya Holding A.Ş. 'nin kuruluşu; 1962 yılında I. Beş yıllık Kalkınma Planı sürecinde benimsenen Türkiye’de sanayinin kurulması düşüncesinin, 3 Nisan 1965 yılında TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) öncülüğünde gerçekleştirilmesi geçmişine dayanmaktadır.

Petkim ilk yatırım faaliyetlerine İzmit, Yarımca’daki Kauçuk ve daha sonra da Etilen, Polietilen, Klor Alkali, VCM ve PVC tesislerinde başladı.

Aiağa tesisilerinin kurulmasından sonra, 1971 yılında Çanakkale'de plastik işleme fabrikası açılarak üretime başladı. Türkiye'de otomotiv sanayiinin gelişmesine paralel olarak 1976 yılı Ağustos ayında Petlas Lastik Sanayi A.Ş. kurularak yerli otomobil lastiği üretimine başlandı. 1984 yılında İzmir, Aliağa'daki işletmelerinin yapımını bitiren Petkim Aliağa Tesisleri işletmeye açıldı. 1985 yılında ALPET A. Ş. ve YARPET A. Ş. adıyla Petkim'e bağlı ortaklık haline getirilen Aliağa ve Yarımca işletmeleri1986 yılında özelleştirme kapsamına alınıp, 1989 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi’ne bağlandı. Aliağa, 1993 yılında Petkim'in merkezi haline getirildi. Giderek çalışma alanını genişleten PETKİM, yeni ürünlerle piyasaya girmesiyle birlikte; TS - EN - ISO 9002 kalite belgesi almaya hak kazandı.

Giderek büyüyen Petkim Yarımca Kompleksi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla 60 milyon ABD doları karşılığı Tüpraş’a devredildi. Bu süreçte Petkim'in birçok alandaki üretimleri kapasite artırımına giderken, kuruluş artık kendi elektriğini kendi üretir hale geldi.

2001 yılında Petkim arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları dahil, Türkiye'nin 81 ilinden toplanan çeşitli atıkların işlendiği sıvı ve katı atık giderme tesislerinin inşaatı montajı, 2002 yılında da tamamı bitirildi. 2003 yılında Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası sökülerek Aliağa'ya taşındı. Aynı yıl sıvı ve katı atık yakma denemelerine başlandı. 2005 yılında son onbeş yılın en büyük ihracat sınırlarını aşan Petkim, 2006 yılında Buhar Üretim Ünitesi'nde fuel-oil’den doğal gaza dönüşüm çalışmalarına başladı. Yine 2006 yılında kurum, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumunun birlikte yaptığı araştırmaya göre Petkim Türkiye’nin en şeffaf 5 şirketi arasında yer aldı. 30.05.2008 tarihinde özelleştirilmesi tamamlanan şirkette halen %10 oranında kamu hissesi bulunmaktadır.Bu hisseyi SOCAR TURKEY 168 milyon 500 bin dolar bedelle satın almıştır.

Şirket

Petkim, 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün Türk sanayisinde en önemli hammadde üreticilerinden biri durumundadır. Petkim 'in ürettiği hammaddelerden plastikler ve sentetik kauçuklar; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj sektörlerinin önemli girdileridir. Sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir.

Petkim'de Mart 2009 itibariyle 2400 personel çalışmaktadır.

Net satışlar 2.178.559
İhracat (milyon $) 358
Üretim değeri 1.985.124
Yatırımlar 72.493
Amortismanlar 97.060
Kıdem tazminatı fonu 101.136
Vergi öncesi 73.861
Net Kar (Zarar) 73.861
Çıkarılmış sermaye 204.750
Finansal Borçlar 28.047
Toplam aktifler 1.945.724
Personel sayısı 2400
Brüt döviz artırımı (milyon $) 1.658
Ulusal ekonomiye katkı 453.779

Önemli kilometre taşları ve gelişimi

1965 – 1970

• Petkim Petrokimya A.Ş. 250 milyon TL sermaye ile kuruldu. • Petkim'in ilk yatırım faaliyetlerine İzmit-Yarımca'da başlandı. • Yarımca Kompleksi’nin Etilen, Polietilen, Klor Alkali, VCM ve PVC fabrikalarının yapımı tamamlandı ve deneme işletmesine alındı. • Aliağa bölgesinde ikinci bir petrokimya kompleksi kurulmasına karar verildi.

1971 – 1975

• Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası devreye alındı. • Yarımca Kompleksi’nde DDB fabrikası tamamlanarak işletmeye alındı. • Petkim'in sermayesi 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı. • Yarımca Kompleksi’nde Etilen ve Polietilen fabrikaları tevsi edildi. • Karbon Siyahı, Sentetik Kauçuklar, Stiren, Polistiren fabrikaları devreye alındı.

1976 – 1983

• Yarımca Kompleksi’nde VCM ve PVC fabrikaları tevsi edildi ve Kaprolaktam üniteleri işletmeye alındı. • Yurdumuzda otomotiv sanayinde oluşan hızlı gelişmeler sonucu 19.08.1976 tarihinde Petkim'in öncülüğünde, Petlas Lastik Sanayi A.Ş. kuruldu. • Şirketimizin sermayesi sırasıyla 8, 40, 100 milyar TL'ye çıkarıldı. • Aliağa Kompleksi’nin yardımcı işletmeleri ve ortak tesisleri tamamlandı.

1984 – 1989

• Aliağa Kompleksi Fabrikaları işletmeye alındı. • Aliağa ve Yarımca Müesseseleri Alpet A.Ş. ve Yarpet A.Ş. adı altında bağlı ortaklık haline getirildi. • 28.05.1986 tarihinde, 3291 sayılı kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamına alındı.

1990 – 1995

• Şirket sermayesi 1990 yılında 2 trilyon TL'ye, 1991 yılında 3 trilyon TL'ye çıkarıldı. • Petkim'in bağlı ortaklıkları olan Alpet ve Yarpet, 31.08.1990 tarihli bilançoları esas alınarak bütün aktif ve pasifleri ile Petkim tarafından devralındı. • Merkez Teşkilatı, Aliağa Kompleksi ile birleşti. Yarımca Kompleksi ise, Yarımca Kompleks Başkanlığı’na dönüştürüldü. • Aliağa Kompleksi’nde 1993 yılında AYPE, YYPE, PP ve ACN fabrikalarında; Yarımca Kompleksi’nde 1995 yılında PVC, PS, KS, SBR, CBR ve BDX fabrikalarında yapılan tevsi ve rehabilitasyon çalışmaları sonucu kapasiteler artırıldı.

1996 – 1999

• TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alındı. • Şirketimiz, “Esas Sermaye Sistemi”nden “Kayıtlı Sermaye Sistemi”ne geçti. Sermayesi, Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu’ndan karşılanmak suretiyle 114 trilyon TL artırılarak 117 trilyon TL'ye yükseltildi.

2000 – 2004

• Klor Alkali fabrikasında klor üretiminin civalı cell'ler yerine membranlı cell’lerde yapılmasını ve klor üretim kapasitesinin 100.000 ton/yıl'a artırılmasını amaçlayan tesis bitirilerek işletmeye alındı. • Elektrik Üretim ünitesinde 20 MW'lık kondenserli 2. türbin 2001 yılı içinde devreye alındı. • Şirketimizin sermayesi 117.000 milyar TL'den 204.750 milyar TL'ye yükseltildi. • Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararı ile Yarımca Kompleksi Tüpraş’a devredildi. • YYPE fabrikası 2. tevsi çalışmaları 2001 yılında bitirilerek üretim kapasitesi 66.000 ton/yıl'dan 96.000 ton/yıl'a çıkarıldı. • Yılda 10.000 üretim artışı sağlayan PVC fabrikası 17. reaktör ilavesi 2001 yılı içinde tamamlandı. • Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası kapatılarak malzemelerin Aliağa Kompleksi’ne transferi tamamlandı. • 2002 yılında inşaat ve montajı tamamlanan Sıvı-Katı Atık Yakma Tesisi 2003 yılında devreye alındı. • Petkim kuru yük iskelesi üçüncü şahısların kullanımına açıldı.

2005 – 2007

• PETKİM yatırımları kapsamında 2004 yılında başlamış olan Etilen, AYPE ve PP fabrikaları tevsi çalışmaları 2005 yılında tamamlandı. Etilen fabrikası kapasitesi 400.000 ton/yıl'dan 520.000 ton/yıl'a, AYPE fabrikası kapasitesi 190.000 ton/yıl'dan 310.000 ton/yıl'a, PP fabrikası kapasitesi 80.000 ton/yıl'dan 144.000 ton/yıl'a çıkarıldı. Son 18 yılın en yüksek yatırım tutarı gerçekleştirildi. • Aromatikler Fabrikasında p-x kapasitesi 100.000 ton/yıl'dan 136.000 ton/yıl'a, benzen kapasitesi 123.000 ton/yıl'dan 134.000 ton/yıl'a çıkarıldı. • Standart & Poor's ve Sabancı Üniversitesi’nin birlikte yaptıkları şeffaflık ve ifşa araştırmasında 2006 yılında Petkim “En Şeffaf İlk Beş Kuruluş” içinde gösterildi. • 2007 yılında Buhar Üretim Elektrik Üretim ünitelerinde 90 Milyon ABD $ harcanarak gerçekleştirilen yatırımla; 57 MW'lık Gaz Türbini devreye alındı. Buhar kazanlarında fuel-oil yanı sıra çevre dostu doğal gaz kullanımına geçilerek yakıt esnekliği sağlanmış oldu. • Mart 2007 tarihi itibariyle, Petkim dışından atık alınarak bertaraf edilmeye başlandı. • Torba Üretim'de FFS rulo film üreten co-extruder ünitesi 2007 yılında devreye alındı. Kademeli olarak bütün katı ürünlerde ventilli torba yerine FFS torba ambalajına geçildi. • PETKİM'in sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin, blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinde, 05 Temmuz 2007 tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda ikinci en yüksek teklifi veren SOCAR-Turcas Ortak Girişim Grubu'na satılması, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22 /11/2007 tarih ve 2007/63 sayılı kararı ile onaylandı.

2008 – 2009

• PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak, ihalede SOCAR& Turcas Ortak Girişim Grubu'na 2,04 milyar ABD Dolarına satılması işlemi resmen tamamlandı. PETKİM hisselerinin SOCAR& Turcas Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş.'ye devrine yönelik sözleşme 30.05.2008 tarihinde imzalandı. • PETKİM'in mülkiyetinde bulunan 1.300 dönüm alan, hammadde rafinerisi kurulması için STAR Rafineri A.Ş.'ye tahsis edildi. • Tesiste hammadde esnekliği yaratacak şekilde teknoloji yenilenmesi gerçekleştirilerek önemli derecede hammadde verimliliği yaratıldı. Nafta ile birlikte LPG krak edilmeye başlandı. • Şirketimizin lojistik olarak büyüme planları çerçevesinde Petkim limanı fizibilite ve detaylı terminal planlaması çalışması başlatıldı. •TSE tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimi sonucunda; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı.

2010

• Petkim gönüllülük ilkesine dayanan “Uluslararası Karbon Saydamlık Projesi”ne dahil oldu ve proje kapsamında politikalarını oluşturarak ilan etti. •STAR Rafineri A.Ş Petkim sahasında yapacağı 10 milyon ton kapasiteli rafineri yatırımı için 23 Haziran 2010'da lisans aldı. •Liman Faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla Petkim Limancılık Ticaret A.Ş Kasım 2010 tarihinde kuruldu. •ERP ( Kurumsal Kaynak Planlaması ) projesine 1 Ekim 2010 tarihi itibarıyla geçiş yapılarak tüm süreçler ERP üzerinden takip edilmeye başlandı. •Jurong International ile Petkim Yarimada’sında bir “Value Park” kurma master plan çalışması başlatıldı. Çalışmanın ilk fazı 2010 yılı sonunda tamamlandı. •Petkim’in sermayesi bedelsiz artırılarak 204.750.000 TL’den 1.000.000.000 TL'ye çıkarıldı •Petkim’in Rüzgar Enerji Santrali kurmak amacıyla EPDK’ya yaptığı lisans başvurusu 15.12.2010 tarih ve 2922–16 sayılı EPDK kararı ile uygun bulundu.

2011

• STAR Rafinerisi temel atma töreni gerçekleştirildi. • AYPE-T Fabrikasında kapasite artış yatırımı yapıldı. Fabrikanın kapasitesi %20 artırıldı, fabrikanın resmi açılış töreni yapıldı. • Heydar Aliyev Meslek Lisesi temel atma töreni yapıldı. • Tüm fabrikalarda planlı bakım duruşu yapıldı. • Jurong-International-Singapur firmasından danışmanlık hizmeti alınarak Petkim Yarımadası Master Plan çalışmalarının 1. Fazı tamamlandı. • Aromatikler Fabrikasında Fırın rehabilitasyonu yapılarak enerji verimlilik yatırımı gerçekleştirildi. • Hava Azot ve Oksijen fabrikası Fransız firması olan Air Liquide firmasına devredildi. • Petkim Yarımca arazisi ihale ile satıldı. • XLPE, PET ve BDX Yeni fabrikaların yatırım kararı verildi ve anlaşmaları imzalandı. • Etilen Fabrikasının kapasite artış anlaşması imzalandı. • Şirketin ortaklık yapısı değişti. Turcas ortaklık yapısından ayrılarak Petkim’in %51 hissesi bir SOCAR şirketi olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’ye geçti.

Üretim etkinlikleri

Petkim; üretim konularının hemen hepsinde % 100'e yakın kapasite ile üretim gerçekleştirmekte olup; kendi elektriğini üretmekten, liman yükleme boşaltma işlemlerine kadar birçok alanda kendi kendine yeterliliğini sağlamaya çalışmakta, ayrıca dışarıya da iş yapabilmektedir. Petrol ürünlerinin daha değerli ürünlere dönüştürüldüğü Petrokimya Sanayi A. Ş., katma değeri yüksek, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Fabrikalar

Yardımcı işletme üniteleri

Satışlar

Petkim bünyesinde 2007 yılında 1.006 bin ton yurtiçi, 787 ton ihraç kayıtlı ve 364 bin ton direkt ihracat olmak üzere toplam 1.371 bin ton ürün satılmıştır. Vergisiz olarak, iç satıştan 1.716 milyon YTL, ihraç kayıtlı satıştan 1.374 bin YTL ve doğrudan ihracattan 461 milyon YTL olmak üzere toplam 2.179 milyon YTL gelir elde edilmiştir.

Genel bilgiler

Ortaklar ve payları

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.