Ozan

Ozan, halk şairi anlamında kullanılan bir terimdir.

Kökeni

Eski Türkçede zaten var olan "Ozan" kavramı Cumhuriyet döneminde Dil Devrimi sonrası "Âşık" (halk şairi) anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Sözcük Türkçe (Oz/Uz) kökünden türemiştir. Ozmak (önde gitmek, şarkı söylemek) fiilinden kaynaklanır.

Azeri halk edebiyatında

Azerbaycan sözlü halk edebiyatı ve folklorunda bir karakterdir. Ozan sanatının Azerbaycan'da eski çağlardan beri var olduğunu kanıtlayan pek çok delil bulunur: Göye'de Ozanlar köyünün varlığı gibi [1]

Karabağ kültüründe

Karabağ, tarihsel olarak "Ozan-kopuz" ülkesi, daha sonra da "Aşık-saz" diyarı olarak biliniyordu. Aşık-saz yaratıcı yeteneği Ozan-kopuz yaratıcı geleneğinin devamı ve mirasçısı niteliğindedir.

Kaynakça

  1. Aşıq Alı. Əsərləri. Bakı, "Avrasiya press", 2006, 192 səh.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.