Otuz Tiran

Otuz Tiran (Yunanca: οἱ τριάκοντα τύραννοι), Atina ve Sparta arasında MÖ 404'te gerçekleşen Peloponez Savaşı sonrasında Sparta tarafından Atina'da yönetime yerleştirilen oligarşi.[1] Yönetimleri esnasında Atina'da basitçe Oligarşi veya Otuzlar olarak bilinirlerdi. "Despot, zorba" gibi anlamlara gelen[2] tiran sözcüğü sonraki dönem tarihçiler tarafından eklenmiştir.[3]

Critias liderliğindeki oligarşi aşırı muhafazakâr görüşlere sahipti. Baskıcı rejimleri esnasında yaklaşık 1500 vatandaş öldürüldü. Ilımlı vatandaşların çoğu şehri terketti. Terkedenler bir ordu toplayarak geri döndüler ve MÖ 403 yılındaki Piraeus Savaşı'nda Otuz Tiran'ı yendiler. Otuzlar kaçtılar ancak sonraki birkaç yıl içerisinde teker teker öldürüldüler.[1]

Tiranlar

Xenophon'un Hellenica 2.3.2. adlı eserindeki listeye göre:

 • Atinalı Aeschines, Kekropis kabilesinden (hatip olanla karıştırılmamalıdır.)
 • Anaetius
 • Aresias
 • Aristoteles (Parmenides'te bahsedilen Dörtyüzlerin de üyesidir.)
 • Chaereleos
 • Charicles, Apollodorus'un oğlu
 • Chremo
 • Cleomedes, Lycomedes'in oğlu
 • Critias
 • Diocles
 • Dracontides
 • Erasistratus of Acharnae
 • Eratosthenes (devlet adamı)
 • Eucleides
 • Eumathes
 • Hiero
 • Hippolochus
 • Hippomachus
 • Melobius
 • Mnesilochus
 • Mnesitheides
 • Onomacles
 • Peison
 • Phaedrias
 • Pheido
 • Polychares
 • Sophocles (Atinalı hatip, oyun yazarı olanla karıştırılmamalıdır.)
 • Theogenes
 • Theognis
 • Theramenes, Pandionis kabilesinden Hagnon'un oğlu

Kaynakça

 1. "Thirty Tyrants (Greek dictators)." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. 18 Mart 2012
 2. "tyrant." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
 3. Rhodes, P. A History of the Classical Greek World: 478-323 BC. Blackwell, 2006, sf. 257.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.