Osmanlı sadrazamları listesi

Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış kişilerin isimleri Osmanlı tarihi dönemlerine göre şu listelerde bulunmaktadır:

Osmanlı Sadrazam Nişan
  • Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuruluş dönemi 11, Yükseliş dönemi 27, Duraklama Dönemi 67, Gerileme dönemi 42 ve Çöküş dönemi 76 olmak

üzere toplam 228 sadrazam görev aldı.

  • Osmanlı İmparatorluğu 623 sene hüküm sürdü. 36 padişah görev yapmış bazıları birden fazla sürelerle görev yaptığında toplamda 39 defa padişahlık cülusu ve toplam 292 defa sadrazam ataması yapıldı.
  • En uzun süre sadrazamlık görevini 1364-1387 yılları arasında toplam 22 yıl süreyle Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa yapmıştır.
  • En kısa süre sadrazamlık görevini 5 mart 1656 tarihinde 4 saat süreyle Zurnazen Mustafa Paşa yapmıştır.
  • En fazla sadrazam atamasını 18 sadrazamla IV. Mehmed yaptı.
  • En az sadrazam ataması 1 sadrazamla I. Bayezid'dir.
  • En fazla sadrazamlık görevine 9 kez atanan Mehmed Said Paşa'dır.

Dış bağlantılar

.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.