Osmanlı bayrağı

Şeyhülislam Osmanlı'nın savaşa girişini duyururken Osmanlı bayrakları
1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanında Osmanlı bayrakları
I. Dünya Savaşı zamanında, V. Mehmed'i ve Osmanlı bayrağını içeren kartpostal

Osmanlı bayrağı, Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı süresince kullandığı çeşitli bayrakları ifade eder.

Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik döneminde kullanılan belli bir bayrak yoktur. Padişahların egemenlik alametleri olarak çeşitli tuğ, tuğra ve sancaklar kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi’ye Ak Sancak gönderilmiştir. Ak Sancağın Yavuz Sultan Selim devrine kadar tek sancak olarak devam ettiği bilinmektedir.

Ayyıldızın devlet sembolü olarak kabulü III. Mustafa (1757-1774) döneminde başlamış, I. Abdülhamid (1774-1789) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde devam etmiştir.[1] Alfred Znamierowski'ye göre Osmanlı İmparatorluğu'nun ay-yıldızlı kırmızı bayrağı kullanmaya başlanması 1793 yılına dayanır.[2] Bu yıla ait bir buyrulduda donanma kalyonlarına çekilecek sancakların al renkte olması ve üzerlerinde beyaz ay ve yıldız bulunması emredilmiştir.[1] 1844 yılında bu bayrağın bir versiyonu Tanzimat reformunun bir parçası olarak resmi Osmanlı bayrağı yapıldı. Bu bayrak halen Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak kullanılmaktadır. Bayrağın geometrik özellikleri 1936 yılındaki Türk Bayrağı Kanunu ile yasal olarak standardize edildi.

Erken dönemde bayraktaki yıldızın köşe sayısı net değildir; 5 köşeli yıldız dışında farklı yıldızlar da kullanılmıştır. Örneğin, Colton'un 1862 tarihli Delineation of Flags of All Nations kitabında bayrak 8 köşeli bir yıldızla gösterilmiştir. Steenbergen'in aynı yıl yayımlanan Vlaggen van alle Natiën kitabı 6 köşeli bir yıldız kullanmıştır. İmparatorluğun ileri yıllarında ay ve yıldızlı bayrağın kullanımı (beş köşeli yıldızlı) fotoğraflar ile iyice belgelendi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun ileri dönemindeki bayrağının Ay-Yıldız olarak isimlendirildiğinin devlet kayıtları vardır.

Kişisel bayraklar

Kaynakça

  1. 1 2 İslâm Ansiklopedisi. 4. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. 1991. s. 298. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=040298.
  2. crwflags.com: "There was an Ottoman flag with crescent and seven-pointed star. Nearly everywhere you can read that this star has later been replaced by a five-pointed one. But when, and why? We (Archiv für Flaggenkunde) only found out (until now) that the five-pointed star has always been present in the imperial flag. The five-pointed star had always pointed to the hoist, as show some flag charts, and also Turkish charts of 1857 and 1905." Ralf Stelter, 27 June 1999 "Zanamierowski [zna99] gives 1793 as the date for the introduction of the red flag with white crescent and star (presumably as some sort of flag for national identity) and 1844 for the change from an eight-pointed to a five-pointed star, (not that I doubt it) but I have never been able to discover any other source to confirm or refute the information?" Christopher Southworth, 18 January 2011
  3. Ottoman Empire: Sultan's standard. Flags of the World: Ottoman Empire. (İngilizce)
  4. royaltombs.dk'de Standard of the Caliph (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.