Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki savaşları

Bu madde, Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar.

Savaşlar

Osmanlı-Bizans savaşları

İstanbul'un Fethi

Osmanlı-Safavi savaşları

  • 1603-1611 Osmanlı-İran Savaşı
  • 1611-1615 Osmanlı-İran Savaşı
  • 1615-1618 Osmanlı-İran Savaşı

Osmanlı-Memlük savaşları

93 Harbi'nde Kafkasya Cephesi

Osmanlı-Fransız savaşları ve Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşları

Piramitler Muharebesi

Osmanlı-Fransız savaşları

Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşları

  • Deniz muharebeleri
  • Kara muharebeleri (çıkarmalar)
  • 1. Dünya Savaşı'ndaki Arap cepheleri 1914-1918
Çanakkale Cephesi

Osmanlı-Rus savaşları

Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'ya katılışı

Diğer ülkelerle savaşlar

İsyanlar

  • Gökçay Muharebesi
  • Babanzade Aşireti'nin Ayaklanması 1806-1812

Yakın Doğu'yu ilgilendiren antlaşmalar

Osmanlı-İran antlaşmaları

Osmanlı-Fransız antlaşmaları

Osmanlı-Rus antlaşmaları

Birden çok ülkeyle imzalanan antlaşmalar

Diğer ülkelerle imzalanan antlaşmalar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.