Osmanlı-Prusya İttifakı

Osmanlı-Prusya İttifakı, Osmanlı İmparatorluğu ve Prusya Krallığı arasında 1790 yılında yapılan ittifak antlaşmasıdır.

Osmanlı-Prusya_İttifakı
Tür İttifak antlaşması
İmzalanma 1790

Arka plan

Avusturya İmparatoru II. Leopold, Fransız Devrimi ile paralel gerçekleşen Brabant Devrimi ile birlikte Belçika'da yıkılan iktidarını geri almak istiyordu. Britanya İmparatorluğu ve Hollanda Krallığı, Belçika'nın stratejik konumu nedeniyle kendi çıkarlarını korumak amacıyla hemen Avusturya'yı destekledikleri bildirmişlerdir. Buna karşılık Prusya, Avusturya'nın zor durumundan yararlanmayı hedefliyordu. O dönem Prusya diplomasisi, I. Friedrich'in yetiştirdiği ve 1763'ten beri Dışişleri Bakanı olan Herzberg'in yönetimindeydi. Prusya'nın diğer amacı da Polonya'nın Danzig ve Thorn kentlerini ele geçirmekti. Herzberg'in fikriyle Prusya, Avusturya ve Rusya'ya karşı Lehistan-Litvanya Birliği ve Osmanlı İmparatorluğu'na ittifak önerisi kabul edildi. Osmanlı ise bu yolla Avusturya'ya kaybettiği toprakları geri alabilmeyi umuyordu.[1]

Önemi

1790 Osmanlı-Prusya ittifakı, Osmanlı Devleti'nin Hristiyan bir devletle gerçekleştirdiği ilk ittifak antlaşması özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle de ittifakın dinî açıdan sakıncası olup olmadığı uzunca tartışılmıştır.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Potyemkin, Vlademir (2009). Uluslararası İlişkiler Tarihi (Diplomasi Tarihi) 1.Kitap. Attila Tokatlı tarafından çevrildi. Evrensel Basım Yayın.
  2. Beydilli, Kemal (1984). 1790 Osmanlı-Prusya ittifakı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi. s. 67.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.