Osman Murat Ülke

Osman Murat Ülke, Türk vicdani retçi ve 1997 "insan hakları" ödülünün sahibi.[1]

O dönemde İzmir Savaş Karşıtları Derneği Başkanı olan Ülke, Türkiye'de vicdani reddi nedeniyle tutuklanan ilk retçidir. Reddini 1 Eylül 1995'te İzmir'de açıklamış, bir yıl sonra da TCK 155. maddedeki "halkı askerlikten soğutma" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştır. Ülke'nin tutuklanması ile birlikte Türkiye'nin siyasal gündemine "vicdani ret" kavramı ilk kez girmiştir.

Osman Murat Ülke, uzun bir "gözaltı - mahkeme - hapis - birliğe sevk - vicdanî reddi yineleme" döngüsünden sonra, 9 Mart 1999'da serbest bırakılmıştır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.