Os sphenoidale

Tek olan bu kemik, kafa tabanında, etmoid kemiğin ve alın kemiği 'nin arkasında os occipitale 'nin taban parçası pars basilaris 'in ve os temporale'nin önündedir. Bu kemik, kafa tabanının ön ve orta çukurlarının fossa cranii anterior et media 'nın oluşumuna katkı verir. Aynı zamanda şakak kısmının ön tarafını meydana getirir.

Os sphenoidale

Os sphenoidale'nin ana bölümleri

 • Corpus ossis sphenoidalis; orta parça:cisim.
 • Alae minores; küçük kanatlar; sağlı sollu çifttir
 • Alae majores; büyük kanatlar; sağlı sollu çifttir
 • Processus pterygoidei;Kanatsı çıkıntılar; üç çift

Corpus ossis sphenoidalis

 • Kemiğin orta parçasını meydana getirir.
 • Altı yüzü vardır:Ön, üst, arka, alt ve iki tane yan yüz
 • İçinde sfenoid sinus; sinus sphenoidalis isimli bir boşluk vardır.

Ön yüz

 • Burun boşluklarının (cavum nasi) tavanının arka bölümünü yapar.
 • Orta çizgi üzerinde crista sphenoidalis adında ibik şeklinde bir çıkıntı bulunur.
 • Crista sphenoidalis 'in iki yanında sfenoid sinus'un (sinus sphenoidalis) açılma delikleri apertura sinus sphenoidalis yer alır.
 • Crista sphenoidalis etmoid kemiğin (kalbursu kemik) dikine laminasının (lamina perpendicularis) arka kenarı ile birleşir.
 • Sfenoid sinus'un (sinus sphenoidalis) açılma delikleri apertura sinus sphenoidalis ise burun boşluklarının arka üst kısmına açılır.

Üst yüz

Kafa tabanı;ortada solda -sarı renkli alanda- hipofiz çukuru; Sella turcica
 • Kafa boşluğuna (cavum cranii) bakan bu yüzün ortasında epeyce derinliği olan bir çukur görülür.
 • Bu çukurun içinde hipofiz bezi (hypophysis cerebri) bulunur.
 • Bu çukurun adı hipofiz çukurudur (Sella turcica).
 • Bu çukurun arkasındaki enine çıkıntı sırtına dorsum sallae denir.
 • Dorsum sellae 'nin iki yan ucundaki sivri çıkıntıya arka klinoid çıkıntı (processus clinoideus posterior) denilir.
 • Dorsum sellae'nin arka kısmı ardkafa kemiğindeki clicus ile uzanır.
 • Hipofiz çukurunun önündeki tümseğe tuberculum sellae denir.
 • Tuberculum sellae her iki yanında sivri birer uçla sonlanır.
 • Bu uçlara orta klinoid çıkıntı; processus clinoideus medius denir.
 • Tümseğin önünde enine yer alan bir oluk bulunur ve sulcus opticus denir.
 • Bu oluğun içinde görme siniri değil görme siniri çaprazı chiasma opticum yer alır.
 • Yanında canalis opticus ; görme siniri kanalı ile uzanır.
 • Hipofiz çukurunun iki tarafında önden arkaya uzanan oluk karotis oluğudur: sulcus caroticus.
 • Bu oluğun içinde sinus cavernosus meydana gelecektir.
 • Bu sinüsün içinde arteria carotis interna ile bazı kafa çiftleri nervi craniales geçmektedir.

Arka yüz

 • Art kafa kemiği taban parçası pars basilaris ile birleşir.
 • Bu birleşime synchondrosis sphenoccipitalis denir.
 • Bu bağlantı ilk yıllarda kıkırdak bağlantı şeklindedir.
 • Kıkırdak zamanla kemikleşir, buraya synostosis sphenooccipitalis denir.
 • Bu sayede iki kemik kaynamış olur.

Alt yüz

 • Kafa dışına bakar.
 • Bu yüzde rostrum sphenoidale : sfenoid gagası bulunur.
 • Rostrum sphenoidale, bu yüzde orta çizgidedir.
 • Rostrum sphenoidale, ön yüzde görülen ibik şeklindeki çıkıntının : crista sphenoidalis in uzantısıdır.
 • Rostrum sphenoidale, vomer in : sapan kemiğinin kanatları : alae vomeris arasına girip kemik ile birleşir.

Yan yüzler

 • Bu yüzlerin yukarısına ve önüne küçük kanatlar : alae minores tutunmaktadır.
 • Bu yüzlerin arkasına ve aşağı kısmına da büyük kanatlar : alae majores tutunmaktadır

Alae minores/Küçük kanatlar

 • Corpus ossis sphenoidalis 'in yan yüzlerinin üst kısmından iki kökle başlarlar.
 • Enine birer üçgen lam biçimindedirler.
 • Bu üçgen lamın tabanı iç yanda; tepesi dış yandadır.

Canalis opticus/Görme siniri kanalı

 • İki kökün arasından bir kanal meydana gelir.
 • Bu kanal canalis opticus : görme siniri kanalı adını alır.
 • Bu köklerden öndeki kalın arkasındaki incedir.

Bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.