Ortoklaz

Ortoklaz; dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça hâlinde bulunan bir çeşit potasyum feldspat, genellikle büyük kristallerdir. Net potasyum madde türüdür. Albitom ile bir katı çözelti oluşturur.

Ortoklaz
Ortoklaz

Bir saf sodyum nihai bağlantı türüdür. Kimyasal madde ile mineral bileşimi KAlSi3O8'dir. Yarı değerli ay kayadır. Feldispat camın belirli tiplerinin üretimi için hammadde olarak kullanılmaktadır. Porselen ve mekanik temizleme aracı olarak da kullanılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.