Orthopedagoji

Orthopedagoji, davranış bozuklukları ile ilgilenen, pedagojinin alt branşdır. Pedagoji bilimi, orthopedagojinin yanı sıra, Transkültürelpedagoji, Eğitim pedagojisi ve Antropedagoji (Güneş 2005) alt başlıklarını içermektedir.

Orthopedagoji ve Normal davranış kuramı

Çocukların "normal" kabul edilen davranışlarında kullanılan metodoloji kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Zira "normal davranış" tanımlaması her bir kültürde farklıdır.

Normal Davranış ve etkenleri

Normal davranış; içinde bulunulan kültürün "norm"larına uygun davranmak anlamına gelmektedir. Ancak, her toplumun kendine ait normları, kendi, örf, adet, din ve gelenleklerini kullanarak ve uzun bir tarihsel süreçle oluşturduğu için, bir topluluğun "norm içi" (normal) kabul edilen davranışları, bir başka topluluk açısından çok rahatlıkla "norm dışı" (anormal) olarak kabul edilebilir.

Orthopedagoji, tüm bu verilerden yola çıkarak, çocuklardaki davranış sapmalarındaki faktörleri inceler, çözümler üretir. Orthopedagoji, transkültürel pedagoji ve antropedagoji ile sıkı işbirliği içindedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.