Orta sınıf

Orta sınıf, sosyal hiyerarşide orta kademede bulunan toplumsal sınıf. Genellikle aristokrasi ile işçi sınıfı ve alt sınıf arasındaki grubu tanımlar. Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte üniversite mezunu, görece yüksek ücret alan ve lüks tüketimde bulunan kişilerin içinde bulunduğu sınıf olarak tanımlanabilir.

Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto'da burjuvazi kavramı "kapitalist orta sınıf"[Not 1] anlamında kullanılmıştır.

Kaynakça

    Dipnotlar

    1. Batılı dillerde orta sınıf kavramı, işçi sınıfı ile üst sınıf arasındaki grubu tanımlar ve eğitimli profesyonelleri de kapsar.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.