Orta güç

Orta güç, uluslararası ilişkiler bakımından ne süper güç ne de büyük güçtür. Bu ülkeler, ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan "orta" güçlü devletlerdir. Bu ülkeler dışarıya bağımlı değildir. Dünya siyasetinde çok olmasa da söz sahibidirler. Günümüzde 20-30 orta güç vardır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.