Orta Doğu tarihinin kronolojik listesi

Bu zaman çizelgesinde, gerçekleşmiş olan tarihsel olayların tarihsel dökümünü yapmak veya Orta Doğu'nun doğuşunu yönlendiren olayları derleyip toplamaya çalışılır.

Bugünün Orta Doğu'sunda:

Basra Körfezi ülkeleri:

Orta Doğu'nun özel karakteristikleri 2. milenyuma (Gregoryen takvimine göre 1 Aralık 1001- 31 Aralık 2000 aralığını kapsayan zaman dilimi) kadar ortaya çıkmadı.

Neolitik Dönem

MÖ. 11. milenyum

 • MÖ 10.000 - Göbeklitepe Neolitik dönemde ilk yerleşik hayata geçiş. (Türkiye'de Fırat vadisi). Mimarlık tarihinin başlangıcı. İlk tapınakların yapılması. Avcı ve Toplayıcı kabilelerin tarım ile tanışması.

MÖ 9. milenyum

MÖ 8. milenyum

MÖ 7. milenyum

MÖ 6. milenyum

 • 1 Eylül MÖ 5509 - Bizans İmparatorluğu' na göre Dünya'nın yaradılış günü ve takvimin başlangıcı.
 • MÖ 5400 - Mezopotamya'da sulama (irrigation).
 • MÖ yaklaşık 5600- Karadeniz Tufanı teorisine göre, Karadeniz tuzlu su ile doluyordu. Yaklaşık 3000 kübik mil (12.500 km³) tuzlu su ekleniyordu. Bu durum kara ile çevrilmiş olan tatlı su gölünü tuzlu su denizine dönüştürüyordu.
 • Tarımın Nil Nehri vadisinde görülmesi.
 • Antik Mısır'da tekerlek ve pulluğun birlikte icadı.
 • MÖ 5100 civarı- Güney Mezopotamya'da tapınaklar inşa edildi.

MÖ 5. milenyum

Sümer yazısı

Antik Yakın Doğu

MÖ 4. milenyum

Kiş yerleşimi
 • Mezopotamya'da Ur şehri (MÖ 4000)
 • Nil'de Naqada kültürü MÖ 4000-MÖ 3000
 • Epoch referans tarihi, modern Yahudi takvimi, MÖ 7 Ekim 3761
 • Yahudi kronolojisi yaradılışa tarih koyar, 25 Eylül veya 29 Mart 3760
 • Sümer uygarlığı, şehir devletleri (MÖ 3600)
 • Mezopotamya'da birinciden, dördüncüye Kiş (Sümer) hanedanlığı
 • MÖ yaklaşık 3200 - Kral Narmer yukarı ve aşağı Mısır krallıklarını birleştirir ve Dünya'nın ilk ulusuna doğuş verir. MÖ 3100 yılında bulunan Palette of Narmer Narmer'in paletinde Firavun Narmer'in aşağı ve yukarı Mısır'ı birleştirdiğine inanılır: Mısır
 • MÖ 3500-Sahra Çölü'nün oluşmaya başlaması.
 • Ur-Nina Lagaş'ın ilk kralı (MÖ yaklaşık 3400) ismi ile bilinen en eski tarihsel kişi.
 • Sümerler ile Mezopotamya'da şehirleşmenin başlaması.
 • MÖ 3500-Mısır'da ilk şehirler.
 • Uruk ve Susa şehirlerinde ilk yazmalar. Mısır'da Hiyerolifler.
 • Orta Doğu'da Çömlekçi tekerleği kullanılıyor.
 • Nil'de gemi seyirleri yapılıyor.
 • Antik Mısır'da Arkaik dönem.

MÖ 3. milenyum

MÖ 2. milenyum

Ayrıca bakınız - Musa, Firavunlar Listesi, Hammurabi, Ege Uygarlığı

MÖ 1. Milenyum

 • Mısır büyük güç olarak göründü.
 • MÖ 993 Kral Davud, Kudüs'ü ele geçirir ve onu krallığının başşehri olarak belirtir.
 • MÖ yaklaşık 960- Kral Süleyman ilk tapınağı Süleyman Tapınağı'nı inşa eder.
 • MÖ 992- Birleşik Monarşi'nin bölünmesinden sonra Kudüs Yahudi Krallığı'nın başşehri oldu.
 • MÖ 606-MÖ 586 : Babilliler Kudüs'ü tahrip ettiler. Babil Kralı Nebuchadnezzar II, Süleyman Tapınağı'nı yıktı.
 • Cyrus the Great (Cyrus II of Persia, The Great) Büyük Sirus Babil'i fethetti ve Pers İmparatorluğu'nu kurdu (MÖ 6. yüzyıl).
 • MÖ 537 - Cyrus,İsra illiler'in sürgünden dönmelerine ve Tapınağı yeniden inşa etmelerine izin verdi.
 • MÖ 535 - İkinci Tapınak Second Temple inşa edilir.
 • Sparta ve Atina Pelopenos Savaşı'nı yaptılar.
 • Büyük İskender Alexander the Great Pers ülkesini fethetti.
 • Hellenik Yunan Hellenic Greek kültürü Ege Denizi boyunca yayılır.
 • Roma Cumhuriyeti The Roman Republic doğdu ve çöktü.

İcatlar, buluşlar, başlangıçlar

 • Demir kullanımı yaygınlaştı.
 • Fenikeliler Ege Denizi'nde Fenike alfabesini üretirler.
 • pek çok inanışlar ve filozofik görüşler yayılır, daha sonra incelenir veya bir sisteme bağlanarak kanun halinde toplanır.

(Ayrıca bakınız: Roma Cumhuriyeti, Davud, I. Darius, Homeros, Büyük İskender, Jül Sezar)

Orta Çağ

MS 1. Milenyum

İcatlar, buluşlar, başlangıçlar

(ayni zamanda: Avrupa'da Orta Çağ'ın Middle Age başlangıcı)

(ayrıca bakınız: Pavlus, Hristiyanlık, I. Konstantin, Attila, Muhammed bin Abdullah

MS 2. milenyum

Türkler, Haçlı seferleri ve Moğollar (Arap üstünlüğü 11. yüzyıl ortasında ansızın son buldu; Selçuklular'ın varışı ile)

 • Yaklaşık, 1347 - Caffa'dan (Ukrayna, Kırım'da bir şehir) kaçan bir Ceneviz ticaret filosu, İtalya'nın Messina limanına ulaştı ve Kara ölüm'ü yaydı.

(ayrıca bakınız: Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğollar)

Osmanlı yayılımı 1481-1683

Osmanlı dönemi (yaklaşık Osmanlıların 1453'te İstanbul'u fethinden beri)

Arap ve Türk bölgelerinde Avrupa egemenliği (özellikle I. Dünya Savaşı'ndan sonra)

 • 13 Eylül 1882 - İngiliz orduları Kahire'yi işgal etti-Mısır İngilizler'in idaresi altına girdi.
 • 28 Şubat 1992 - Mısır İngiliz işgalinden bağımsızlığını garantiledi.

Çağdaş Orta Doğu (yaklaşık II. Dünya Savaşı'ndan beri) 1947- Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi, Filistin'in Arap ve İsrail devletlerine bölünmesini önerir.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

 • Timeline Assyria
 • Antik Yakın Doğu hakkında araştırmalar.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.