Orphe ve Eurydice

Orphe ve Eurydice
1762 verziyonu icin partitur kapak resmi

Özgün ismi: Italyanca: Orfeo ed Euridice
Fransizca: Orphée et Eurydice
Müzik: Christoph Willibald Gluck
Libretto: Ranieri de' Calzabigi: 1762 Viyana verziyonu
Pierre-Louis Moline: 1774 Paris verziyonu
Galası: 5 Ekim 1762: Viyana verziyonu
2 Agustos 1774: Paris verziyonu
İlk gösterim yeri: Burgtheatre , Viyana
Académie Royale de MusiqueThéâtre, Paris
Oyuncular: *Orphe: Alto kastrato (Viyana prömiyeri) veya Tiz tenor, Haute-contre (Paris prömiyeri), veya mezzo-soprano
*Amore: soprano
  • Eurydice: soprano
  • Koro: Kadın ve erkek çobanlar; Öfkeli Ruhlar; Mutlu Ruhlar

Orphe ve Eurydice (İtalyanca: Orfeo ed Euridice Fransızca: Orphée et Eurydice) Christoph Willibald Gluck tarafından hazırlanmış bir operadır. Operanın konusu antik Yunan Orfe efsanesine dayanmaktadır ve operanın librettosu "Ranieri de' Calzabigi" tarafından yazılmıştır. İlk temsili 5 Ekim 1762de Viyana'da Burgtheatre'da verilmistir.

Bu operanın janrı azione teatrale olarak verilir ve bu tür, koro ve dans da kapsayan ve bir mitolojik konuyu işleyen opera olarak tanımlanmaktadır. "Orphe ve Eurydice" Gluck'un opera janrına yaptığı devrimi kapsayan ilk "reform" operasıdır. Gluck "reform" operaları hazırlamasının hedefi kendinden önce anlaşılması zor çapraşık konuları inceleyen ve çok karmaşık müzik ihtiva eden opera seria tipinden ayrılmak ve hem dram hem de müzik yönlerinden operaya bir "soylu basitlik" getirmektir.

"Orphe ve Euridyce"'nin ilk "1762 Viyana verziyonu" bir İtalyanca librettoya dayanmakta ise de operanın genel şekli, özellikle resitatifler içermesi ve genellikle ses virtuozluğuna dayanmaması ile, Fransız opera zevkine göre hazırlanmıştır. Bu operanın 1762deki ilk Viyana prömiyerinden 12 yil sonra 1774de Gluck bu operayı Fransiz "Pierre-Louis Moline" tarafından hazırlanan Fransızca libretto ile Paris'te Académie Royale de Musique'de temsil edilmesi için daha da Fransız opera zevklerine uyacak şekilde revize etmiştir ve buna "1774 Paris verziyonu" adı verilir.

Bu eserini ilk "1762 Viyana verziyonu" ile "1774 Paris verizonu" Orphe rolü için kastrato (yani tiz sesli hadım erkek) şarkıcı kullanılmasını öngörmekteydi. Fakat bu tür ses tipi 19. yüzyıl başlarında ortadan kalkmaya başladı. Bu nedenle Orphe rolü ya erkek alto veya tenör sesi ile veya bir kadın sesi ile temsil edilmeye başlandı. 1950den beri bu eserinin modern verziyonlarının temsilinde ise Orphe kastrato ses tipi icin bir erkek kontr-tenor sesi kullanılmaya başlandı.

19. yüzyılda kastrato sesinin ortadan kalkması nedeniyle köklü revizyonlarla diğer yeni verziyonlar ortaya çıkartıldı ve bunlardan en popüleri 1859da Fransiz bestecisi Hector Berlioz'un verziyonu olmuştur. "Berlioz verziyonu" 4 perdeden oluşmakta ve Orphe sesi için kadın alto tipi şarkıcı gerekmektedir. Berlioz bu verziyonunda genel olarak 1762 Viyana verziyonunu baz olarak almış ve buna yalnız Paris verziyonundaki bulunan müzik parçalarını eklemiştir. Ayrıca müzik enstrümanlarının modernleştirilmesini göz önüne alarak operanın orkestrasyonunu da değiştirip revize etmiştir.

Roller

Gaetano Guadagni, ilk Orphe.
Rol Ses tipi 1762 Viyana Verziyonu Roller
5 Ekim, 1762
(Orkestra sefi: - )

1774 Paris Verziyonu Roller
2 Agustos, 1774
(Orkestra sefi: - )
Orfeo Alto kastrato (Viyana promiyeri),
Tiz tenor, Haute-contre (Paris promiyeri),
veya mezzo-soprano
Gaetano Guadagni Joseph Legros
Amore soprano Marianna Bianchi Sophie Arnould
Eurydice soprano Lucia Clavereau Rosalie Levasseur
Koro: Kadın ve erkek çobanlar; Öfkeli Ruhlar; Mutlu Ruhlar

Enstrümantasyon

1762 Viyana Verziyonu prömiyeri partisyon notaları şu enstrümanlar için hazırlanmıştır: Üflemeli: 2 flut, 2 oboa, 1 tahta klarinet, 2 fagot Pirinç: 2 korno, 2 klasik kornetto, 2 trompet, 3 trombon Vurmalı: timpani, Yaylı: birinci ve ikinci kemanlar, viola, violonsel, kontrbas Diğer: Arp, Klavsen.

Orphe'nin "lir" enstrumanı yerine arp kullanılır.

Konu özeti

I. Perde

Muzisiyen, şarkıcı ve şair "Orphe", çok genç ölmüş olan eşi "Eurydice"’nin kabri başındadır. Çok derin acılı bir yas tutmaktadır. Hüzün dolu kalbini hissettirmek için sevgili eşinin ruhuna seslenir. Eurydice'yi kendinden ayıran tanrılara lanet yağdırır. Nimfler korosuyla Orphe: ("Ah, se intorno”/“Ah! Dans ce bois”) ve üç kısımdan oluşan ve her kısmı bir resitatifle başlayan arya: ("Chiamo il mio ben"/"Objet de mon amour").

Orphe bu hislerini şarkısıyla ifade ederken, aşk tanrısı "Amore" ortaya çıkar. Orphe'ye diğer tanrıların derin hüzününden çok etkilendiklerini bildirir. (1774 verziyonu Amore için arya: "Si les doux accords") Bazı şartlar altında, onun yeraltı dünyasına gidip eşini tekrar yeryüzüne çıkarmasına izin vermeye karar aldıklerını söyler. Baş tanrı Jüpiter’in Orphe'den uymasını istediği tek şartı vardır: Orphe'nin Eurydice'yi yeryüzüne tekrar çıkartıncaya kadar, kesinlikle onun yüzüne bakmaması gerekmektedir. Yine Amore aryası ("Gli sguardi trattieni"/“Soumis au silence"). Orphe buna çok güçlükle inanır. 1774 verziyonu Orphe yanıt aryası ("L'espoir renaît dans mon âme"). Büyük korkularını yenerek elinde bulunan "lir" muziksel enstrümanını kalkan olarak kullanarak yeraltına gitmeye yola çıkar.

II. Perde

Yeraltı dünyası girişinde nobet tutan, "Öfkeli Ruhlar" bu cesur ama esrarengiz yabancıya kim olduğunu sorarlar . "Orphe" lirini çalıp onlardan merhamet isteyip yeraltına girme izini ister. Ama "Öfkeli Ruhlar" önce girişine izin vermeyi redederler ve köpekleri Cerebus'u tanımlayıp onu korkutup kaçırmaya çalışırlar. Koro:("Chi mai dell’Erebo"/“Quel est l’audacieux”). Orphe karısı hakkında duygularını son derece derin ifade eden bir şarkı söyler; Orphe aryaları: "Mille pene"/"Ah! La flamme") ve "Men tiranne"/"La tendresse"). Bunu duyup çok etkilenen "Öfkeli Ruhlar" direnmeyi bırakıp "Orphe"'nin yeraltına girmesine izin verirler: "Öfkeli Ruhlar" korosu: ("Ah, quale incognito affetto"/"Quels chants doux"). 1774 Paris verziyonunda bu sahne bir dans, "Öfkeli Ruhlar Dansı" (No. 28), ile biter.

Yeraltı (Elisium) dünyasında huzur içinde bulunan "Mutlu Ruhlar" şarkı söyleyip dans etmektedirler. 1762 Viyana verziyonunda kısa bir bale; 1774 Paris verziyonunda bir solo flüt kısmı da dahil 4 kısımdan oluşan "Mutlu Ruhlar Dansı".

Orphe eşini bulmak üzere içeri girer. Buradaki sihirli huzurlu atmosferinden çok haz aldığını dile getirir: arya ("Che puro ciel"/"Quel nouveau ciel"). Ama hissettiği acıyı dindirmenin ancak eşini görmek ile olacağını belirtir. Yeraltı ölüler diyarındaki "Mutlu Ruhlar" da Orphe’nin müziğinden ve sesinden çok etkilenmişlerdir ve Eurydice’ye yeniden can verip onu eşi Orphe’ye teslim ederler: "Mutlu Ruhlar" korosu: "Torna, o bella"/"Près du tendre objet"). Orphe kendini çok mutlu hisseder ama Eurydice'nin yüzüne bakmamaya özen göstermekten çok tedirgin olur.

III. Perde

Orphe, Eurydice’e yeryüzüne tekrar çıkmak için acele etmesini söyler. Ama tanrıların şartına uyarak bu yolculuk boyunca eşinin yüzüne bakmaz. Eurydice de Orphe'ye tekrar kavuşmaktan çok mutludur. Ancak birden aklına bir şüphe düşer ve eşine sorar: Acaba neden Orphe kendi yüzüne bakmaktan sakınmaktadır? İkili: ("Vieni, appaga il tuo consorte"/"Viens, suis un époux") Acaba eşi sadakatten ayrılmış mıdır? Eurydice aryası: ("Che fiero momento"/“Fortune ennemie”). Güzelliği ölüm ile ortadan kalktığı için mi bakışlarını kendinden esirgemektedir? Orphe bakışlarını sevgili eşinden uzak tutmakta güçlük çekmektedir. Eurydice’den kendisine güvenmesini ve yola devam etmelerini ister. Eurydice ise bu şekil bir karşılaşmanın ölümden beter ve daha dayanılmaz olduğunu ve kendi için çok derin bir acı yarattığını açıklar. Orphe sevgili eşinin bu serzenişine dayanamaz ve tanrıların şartına uymayarak eşinin yüzüne bakar.

Eurydice hemen bir kez daha son nefesini verir. Orphe eşini tekrar kaybettiğine yanıp yakınan ünlü aryasını söylemeye başlar: ("Che farò senza Euridice?"/"J’ai perdu mon Eurydice") Pişmanlık ve acı içine düşen Orphe , Eurydice'siz hayatın hiçbir değeri olmadığını diline getirerek yakınmaya başlar. Kendi hayatına da son verip eşi ile yeraltı ölüler (Hades) diyarında birlikte olmaya karar vermek üzeredir. Tam kendi canına kıymaya hazırlanırken "Amour" tekrar görünür ve Orphe’nin kendisini öldürmesine engel olur. Orfe'ye sadakat ve inanç sınavını başarıyla geçtiğini açıklar. Bu nedenle Eurydice’yi canlandırıp tekrar kendisine verir: 1774 verziyonunda Üçlü: ("Tendre Amour"). Mutlu çift birlikte yeryüzüne dönerler. Sevdikleri tarafından coşkunluklarla kutlanıp danslarla karşılanırlar. 1774 verziyonunda önce koro ("L’Amour triomphe") şarkısını takiben, 4 kısımdan oluşan bir bale ve en sonunda '"Amore"'yi öven bir ensambl koro ("Trionfi Amore") ile opera sona erer.

Seçilmiş ses ve video kayıtları

"Orphe ve Euriydice" operasının değişik ses tiplerine göre 5 değişik verziyonu bulunmaktadır ve her verziyon için ses kayıtları vardır.

1762 Viyana verziyonu (Orphe kontr-tenor)

1762 Viyana verziyonu (Orphe kadın şarkıcı)

1762 Viyana verziyonu (Orphe bariton)

1774 Paris verziyonu (Orphe tenor)

1859 Berlioz verziyonu

DVD kaydı

OperanŞef:n "Paris Verziyonu" Stefanos Lazaridis yapımcılığı altında "Avustralya Opera" tarafından hazırlanmış ve başrolü Avustralyalı haute-tenor David Hobson'un Orphe olarak temsil ettiği bir DVD kaydı da satışa arzedilmiştir.

Dipnotları

    Ayrıca bakınız

    Dış bağlantılar


    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.