Ormana, İbradı

Ormana, Antalya ilinin İbradı ilçesine bağlı bir mahalledir.

Erimna kenti kalıntıları üzerine kurulmuş Ormana, İbradı yöresine özgü "düğme ev" mimarisinin görüldüğü bir yerleşimdir.[1]

Tarihçe

Ormana'nın tarihi, Roma İmparatorluğu'na kadar dayanmaktadır; "Erimna ismi ile tarih kitaplarında yer almaktadır. Kent, M.Ö. 334'te Büyük İskender'e teslim olmuş;M.Ö 223-212'e Pers hakimiyeti altında yaşamıştır.[1]

Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1226'da bölgeyi fethetmesi sonucu Erimna, Selçuklu hakimiyetine girdi. Selçuklular devrinde Konya'yı Akdeniz'e bağlayan kervan yolları Ormana arazisinden geçmekteydi. Bu yol üzerinde inşa ettirilen ve şimdi Eynif'te harap ve yıkık vaziyetteki "Tol Hanı" bu devre aittir.

Bizans dönemine ait kalıntılara az da olsa Ormana ve Gödene'de rastlanmaktadır. Çataloluk'daki Helence yazılmış kitabe ve bağ, bostan duvarlarındaki kesme mermerler, o devrin kalıntılarıdır. İlkçağlardan beri bir şehir ve devlet olan Erimna'nın bölgedeki diğer şehirler gibi çökerek tarihe karıştığı, daha sonra Osmanlı döneminde yeniden kurulduğu ve halkının da Oğuz Türk boylarından geldiği anlaşılmıştır. Nüfus kütüklerinin incelenmesi sonucu, 467 soy ismi ve 200 kadar sülale adı tespit edilmiştir.

Coğrafya

İbradı'ya 3 km, Antalya’ya 165 km uzaklıktadır.

İklim

Ilıman Akdeniz bölgesinde olmasına karşın, kuzey rüzgârları ile gelen hırçın İç Anadolu iklimi ile karışık, bazen sert bazen yumuşak bir karasal iklim hüküm sürer.

Kaynakça

  1. "Dünden Bugüne Antalya (I. Cilt)" (PDF). http://www.antalyakulturturizm.g. Antalya Valiliği, 2010. Erişim tarihi: 6 Haziran 2017.

Dış bağlantılar

Görüntüler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.