Orhaniye Kışlası

Orhaniye Kışlası, İstanbul'da, Yıldız Parkı'nın kuzeydoğusunda bulunan ve hâlen İstanbul Merkez Komutanlığı olarak kullanılan tarihi kışla.

Orhaniye Kışlası bugün Yıldız Sarayı'nın dış duvarlarından bir yol ile ayrılmaktadır.Kışlanın saraya bu kadar yakın yapılması saray güvenliği ile de doğrudan bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. Kışla kapısının ve kışla camiinin üzerinde yazılan kitabede yapının 1887'de II. Abdülhamid tarafından atası Orhan Gazi'ye ithafen yaptırıldığı yazılıdır.

II. Abdülhamid tarafından yeni silahhane olarak yapıldığı yazılan ve mühimmat ambarı olarak kullanılan bina, uzun yıllar bu amaçla kullanıldıktan sonra, 1960'larda askerî cezaevi yapılmış, 1979'da merkez komutanlığına devredilmiştir. Bugün bir bölümü merkez komutanlığı reviri, diğer kısmı ise emekli subaylar derneği lokali olarak kullanılmaktadır. Asıl bina 1979'a kadar muhabere kışlası olarak kullanılmış, Eylül 1979'dan itibaren de Harbiye'den buraya taşınan merkez komutanlığı emrine verilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.