Nervus opticus

Optik sinir
İnsan beyninin alttan görünümü, kafa çiftleri işaretlenmiş
Sol optik sinir ve optik yollar.
Latince nervus opticus
Gray's subject #197 882
MeSH Optic+Nerve

Nervus opticus (optik sinir), Nervi craniales (encephalici) olarak bilinen 12 kafa çiftinin ikincisidir ve retinadan beyne görme bilgisini taşır. Diensefalonda yer alan bir divertikül olan embriyonik retinal gangliyon hücrelerinden köken aldığı için kesildikten sonra rejenere olamaz.

Anatomi

Optik sinir 12 kafa sinirinden biri olmakla birlikte merkezi sinir sisteminin bir parçası sayılır çünkü embriyonal gelişim sırasında diensefalondan tomurcuklanan bir keseden oluşur. Bunun sonucunda sinir liflerinin myelini periferde olan Schwann hücrelerince değil de oligodendrisitlerce oluşturulur. Yine bu nedenle Guillain-Barre Sendromu gibi periferik nöropatiler optik siniri etkilemez.

Optik sinir 3 meninks katmanına da sahiptir (dura, araknoid ve pia mater). Retinadan kaynaklanan lifler optik sinir tarafından beyindeki 9 görsel nukleusa ulaştırılır. Bilgiler bu noktalardan primer görsel kortekse aktarılır. Optik sinir retinal ganglion hücrelerinin aksonlarından ve destek hücrelerinden oluşur. Optik kanal ile orbitayı terkeder ve arkadaki optik kiazmaya ulaşır. Burada nazal tarafa ait görsel bilgiyi taşıyan sinirler çaprazlaşır. Liflerin çoğu lateral genikülat çekirdekte sonlanır. Bir kısmı ise pretektal çekirdeğe gider ve reflekslerde rol alır. Bazı aksonlar ise suprakiazmatik çekirdekte uyku döngüsünün düzenlenmesine katılır. Lateral genikülat çekirdekten çıkan lifler de oksipital lobtaki görme merkezine gider.

Fizyoloji

Gözdeki kör nokta, optik sinirin retinayı terkettiği noktada fotoreseptör olmamasına bağlıdır. Her bir optik sinir, retinal gangliyon hücrelerinin aksonları olan 1 milyon 200 bin lif taşır. Görme keskinliğinin en fazla olduğu foveada her gangliyon hücresi 5 fotoreseptöre bağlıyken diğer sahalarda bu oran birkaç bindir.

Hastalıklardaki rolü

Optik siniri hasarı genellikle kalıcı görme kaybına yol açar. Hasarın yerine bağlı olarak:

Optik sinir hasarları Leber'in Herediter Optik nöropatisi gibi doğuştan ya da glokom, travma, toksisite, iskemi, imflamasyon, enfeksiyon ve kompresyon gibi nedenlerle edinsel olabilir. 50 yaşından gençlerde en sık neden glokom ve optik nöritken yaşlılarda anterior iskemik optik nöropati en sık görülür.

Glokom, retinal ganglion hücrelerinin ölümüne ve periferik görme kaybına yol açar.

Optik nörit sinir iltihaplanmasıdır. En önemli nedenlerden biri multipl sklerozdur.

Anterior iskemik optik nöropati, anatomik yatkınlığı ve kardiyovasküler risk faktörleri olan hastaları etkileyen hücre ölümüdür.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.