Optik radyasyon

Optik radyasyon.latince ismi:Radiatio optica (genikülokalkarin yolu, genikülostriat yol ve posterior talamik radyasyon olarak da bilinir), lateral genetik çekirdekteki nörondan birincil görsel korteksteki aksonlardır. Optik radyasyon, orta serebral arter ve posterior serebral arterin derin dalları boyunca kan alır.

Kalcarine fissürü boyunca görsel kortekse (ayrıca striate korteks olarak adlandırılırlar) iki bölümden (üst ve alt bölüm olarak adlandırılır) görsel bilgi taşırlar. Beynin her iki yanında bir parça var. Bir lezyon yalnızca bir optik radyasyonda mevcutsa, sonuçta kadrana tırnak denir; bu da görsel alanın sadece ilgili üst veya alt kadranlarından etkilenir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.