Onogurlar

Onogurlar, Macarların, Bulgarların ve Uygurların bir kısmının kökenini oluşturan Hiung-nu konfederasyonu (Hun) içerisinde yer almış Türkçe konuşan bir Türk kavmi.

Etimoloji

"Onogur" kelimesi "On-Oğuz" kelimelerinden (10 Oğuz kavmi) köken almaktadır. Batı dillerinde Macarlar için kullanılan "Hungarus, Ungarn, Macaristan" isimlerinin kökeni Onogur kavmine dayanır. 7. yüzyıldaki "Eski Büyük Bulgaristan" isimli birleşik Bulgar kavimleri de "Onogundur-Bulgar İmparatorluğu" (ya da batı dillerinde Onoguria) olarak bilinmektedir; ancak Onogur kelimesinin Onogundur kelimesiyle aynı anlamı taşıyıp taşımadığı kesin değildir. Beševliev, Agathon'u temel alarak bu iki kavramın aynı olduğunu reddetmiştir. Macarların, Ön Bulgarların ve Uygurların bir kısmının kökenini oluşturan Onogur, Hiung-nu'lara bağlı topluluklardan biri olarak ana yurtları Tanrı Dağları'nın batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi.

Onogurlara ait ilk bilgiler 461-465 yılları arasında Batı Sibirya kavimleri arasında görülen göç olayı ile ilgilidir. Hiung-nu'lar yıkılınca; Altaylar ile Ural Dağları arasında bağımsız faaliyetlere giriştiler. Sabir/Sabar göçleriyle etkinliklerini kaybettiler.

a.Bir kısmı Ugor kavimleri ile birleşerek bugünkü Macarları meydana getirdiler ve Avrupa'ya göçtüler.
b.Bir kısmı Karadeniz'in kuzeyinde Bulgar boyunu oluşturdular.
c.Bir kısmı da Uygur Kağanlığı içinde yer aldı.

Kaynakça

  • Cemal Anadol, Türkler / Tarihe Hükmeden Millet, Bilge Karınca Yayınları, 2006.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.