Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun'un sembolü hâline gelen Onur Anıtı aynı zamanda üniversitenin de simgesidir.
Samsun'un sembolü hâline gelen Onur Anıtı aynı zamanda üniversitenin de simgesidir.
Kuruluş 1 Nisan 1975
Tür Devlet
Eğitim dil(ler)i Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca
Rektör Sait Bilgiç[1]
Akademik personel 2.314
Mezunlar 110.000+
Üniversite yayınları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bülteni
Akademik birimler 16 fakülte
5 enstitü
1 konservatuvar
3 yüksekokul
11 meslek yüksekokulu
21 uygulama araştırma merkezi
Rektörlüğe bağlı diğer birimler
Konum Samsun, Türkiye
Web sitesi omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (kısaca OMÜ), Samsun, Türkiye'de 1975 yılında kurulan büyük bir devlet üniversitesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bağımsızlık Savaşını başlatmak üzere Samsun'a geldiği tarih Üniversitenin ismi olarak belirlenmiştir.

Bünyesinde; 16 fakülte, 5 enstitü, 1 konservatuvar, 3 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 21 uygulama araştırma merkezi, Rektörlüğe bağlı 4 bölüm, 1 gözlemevi ve 1 enstitü birimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2.175 dönümlük ana kampüsü Samsun'da Atakum belediyesinin odağında yer almaktadır. Akademik Performansa göre Üniversite Sıralaması (URAP) verilerine göre, tıp fakültesi ve sağlık okulları ile, OMÜ Türk üniversiteleri arasında 14. sırada yer almaktadır.[2](http://tr.urapcenter.org/2013/2013_t3.php)

Tarihçe

OMÜ'den bir manzara
OMÜ Tıp Fakültesi
OMÜ İnsansız Hava Aracı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı Kanun'la kurulmuş ve ilk olarak 50 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Samsun Tıp Fakültesi, 1873 sayılı kanunun 2. maddesine göre OMÜ'ye bağlanarak üniversitenin temelleri atılmıştır.
1973 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Samsun Tıp Fakültesi, 1873 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca yeni kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıştır. Bu Yasa'nın 3. maddesi gereğince de ikinci fakülte olarak Fen ve Mühendislik Fakültesi, üçüncü fakülte olarak Yükseköğretim Kurulunun 31 Ağustos 1976 tarih ve 11.5/0 sayılı kararı ile Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 28. maddesi gereğince 20 Temmuz 1982 tarihinde çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki, 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarının bazıları OMÜ'ye bağlanmış ve yeniden teşkilatlandırılmıştır. OMÜ, 2809 sayılı Kanun'un 27. maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri 3837 sayılı Kanun'un 18 ve ek 29. maddesi ile yeniden şekillendirilmiştir.

Yeniden şekillenmenin sonucunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi: -Tıp, Ziraat ve Fen Edebiyat (Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesinin adı değiştirilerek), Eğitim, İlahiyat, Diş Hekimliği Fakülteleri, 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar Enstitülerinden, -Yükseköğretim Kurulunca 1988 yılında Samsun merkezde Sağlık Hizmetleri, 1992’de Samsun ve Bafra, 1993’te Havza, 1994’te Vezirköprü, 1995’te Kavak’ta kurulan Meslek Yüksekokullarından, -1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulan Mühendislik Fakültesinden, -Bakanlar Kurulunun 95/7515 sayılı kararı uyarınca kurulan Veteriner ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden, -Bakanlar Kurulunun 96/8655 sayılı kararı uyarınca 1997 yılında kurulan Samsun Sağlık Yüksekokulundan, -Bakanlar Kurulunun 97/9414 sayılı kararı uyarınca kurulan Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, -Yükseköğretim Kurulunca 1999 yılında kurulan Terme MYO’ndan, -Yükseköğretim Kurulunca 2000 yılında kurulan Çarşamba MYO’ndan, -Bakanlar Kurulunun 2008/14492 sayılı kararı uyarınca Aralık 2008’de kurulan Hukuk Fakültesinden oluşmaktadır. 
Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılan bazı birimler 3 ildeki 3 üniversiteye çekirdek teşkil etmiştir: Amasya Eğitim Fakültesi, Amasya Fen Edebiyat Fakültesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi, Amasya Sağlık Yüksekokulu, Amasya ve Merzifon Meslek Yüksekokulları 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4567 sayılı Kanun'la kurulan Amasya Üniversitesine bağlanmıştır. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ordu Sağlık Yüksekokulu, Mesudiye, Ünye ve Fatsa Meslek Yüksekokulları 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4567 sayılı Kanun'la kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop Fen Edebiyat Fakültesi, Sinop Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sinop Sağlık Yüksekokulu, Sinop, Boyabat, Gerze ve Ayancık Meslek Yüksekokulları 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5662 sayılı Kanun'la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır.

Yönetim ve Organizasyon

Rektörlük

Rektör, üniversitenin resmî Başkanı'dır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilen Üniversite akademik personeli arasından seçilen adaylar arasından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tarafından dört yıllık bir süre için atanır.
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'nun Başkanı'dır.
Yüksek öğretim, yönetim organlarının kararlarını uygular, ve Üniversite Yönetim Kurulu tekliflerini değerlendirir, bunlarla ilgili olarak karar verir ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.
Rektör'ün görev süresi boyunca Rektör'e yardımcı olmak için, Üniversite'de çalışan profesörler arasından seçilen dört Rektör Yardımcısı Üniversite Rektörü tarafından atanır.
Üniversite Rektörü aynı zamanda Rektör Danışmanı da tayin edebilir.
Üniversite Senatosu, Başkan olarak Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, her fakülteden bir temsilci ve Enstitü ve Yüksek Okul Müdürlerinden oluşmaktadır.
Üniversitenin baş akademik organıdır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesini veya herhangi bir merkezi kuruluşunu etkileyen; araştırma, pedagoji ve çalışma konularında sorumludur.
Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör (Başkan), Dekanlar ve Üniversite Senatosu tarafından dört yıllığına seçilen üç Profesör'den oluşur.

Kampüs

Kampüsten bir manzara

OMÜ'nün Atakum'daki ana kampüsü 10,000 dönümlük bir alanı kaplamaktadır. Kampüsün bir tarafı Karadeniz manzaralı diğer tarafı ise yıllık yürüyüşler için bilinen Kocadağ Dağı manzaralıdır.
Aşağıdaki fakülteler ve tesisler ana kampüste bulunur: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Rektörlük Ofisi, Merkez Kütüphane ve IT Merkezi, Temel Bilimler Meslek Yüksekokulu, Auditorium, Çocuk Hastanesi, Lojmanlar, UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi), Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Planetaryum, Gözlemevi, Öğrenci Yurtları, OMÜ Camii, Cerrahi Araştırma Kliniği, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Çocuk Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Misafirhane, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Veteriner Hastanesi.
Üniversitenin ilk ve en büyük fakültesi olan Tıp Fakültesi aynı zamanda bir üniversite hastanesidir. Benzer şekilde, Diş Hekimliği Fakültesi bir Diş Hastanesi'dir. Tüm Karadeniz bölgesi sakinlerine hizmet veren her iki fakülte, tüm sağlık alanlarında tedavi sunmaktadır.

Akademik

2015-2016 Akademik Yılı itibariyle OMÜ toplam 29.412 lisans, 5.518 yüksek lisans, 1.112 doktora ve 13.412 önlisans öğrenciye sahiptir.[3]

Kabul

Türk Öğrenciler

Ondokuz Mayıs Üniversitesnde kayıt, sınav ve değerlendirme prosedürleri, YÖK tarafından konan Yükseköğretim Kanun ve Yönetmeliklerine göre gerçekleştirilir.
Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında iki yıllık Önlisans ya da dört yıllık Lisans programına kabul kazanmak için öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavına girmek zorundadırlar. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama Yükseköğretim'e geçiş sınavıdır. Öğrenciler, ikinci sınav olan Lisans Yerleştirme Sınavı'na girebilmeleri için ilk aşama sınavından 500 üzerinden en az 180 alması gerekir. Sınavın ikinci aşaması, LYS, 5 ayrı oturum olarak uygulanır. Öğrenciler kendi alanlarına göre, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler vb., ilgili oturumlara girerler. 500 üzerinden en az 180 alan öğrenciler Lisans programlarından tercih yapabilirler.
Birinci aşama sınav puanıyla yapılan çoğu yerleştime, öğrencilerin sınavdan aldığı puana ve ortaöğretim başarı puanına göre ÖSYM tarafından yapılır.
Önlisans programı okumak isteyen öğrencilerin yerleştirilmesi YGS puanına göre yapılmaktadır. Burada kanunen tanınan bir istisna vardır. Meslek lisesi mezunları kendi alanlarıyla aynı türden olan iki yıllık Meslek Yüksek Okullarına sınavsız olarak başvuru yapabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne göre ve ortalama puanlarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Müzik Eğitimi ve Sanat Eğitimi) Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Üniversite Senatosu'nun ilgili Kurulları tarafından tanımlanan yetenek testini almak zorundadırlar. YGS, bu tür programlar için de yerleştirmede bir ön koşuldur. Öğrencilerin nihai listesine, YGS puanının önceden belirlenmiş yüzdesi ve yerel sınavı (yetenek testi) eklenerek karar verilir. Öğrenci İşleri Ofisi, kayıt prosedürlerini koordine eder ve yürütür. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, ilgili yılın Akademik Takviminde, bizzat kayıt prosedürünü tamamlamaları gerekir.
Yüksek Lisans programlarında okumak isteyen öğrenciler, yine ÖSYM'nin yapmış olduğu ALES sınavından ilgili puanı almalı ve bu puanla beraber başvurusunu yapmalıdır. ALES'in yerine GRE veya GMAT kullanılabilir. Başvuranlar, akademik birimler tarafından belirlenen ek program gereksinimlerini de karşılamak zorundadırlar.

Uluslararası Öğrenciler

Son zamanlarda üniversiteler kendi Yönetmeliklerine göre yabancı öğrencilerini seçebilmekteler. Kabul kriterleri, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. OMÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-ISE) olarak adlandırılan bir yıllık sınav düzenlemektedir. Sınav, yalnızca Lisans programlarına kaydolmak üzere başvuranlar içindir. OMÜ-ISE almak isteyenler için ilk koşul, Türkiye'den başka bir uyruğa sahip olması gerektiğidir (vatansızlar ve mülteciler de başvurabilir). İkincisi, ortaöğretim son sınıfta olmalı ya da başarıyla lise eğitimini tamamlamış olmalılar. Her yıl düzenlenen OMU-ISE'ye ek olarak, öğrenciler Senato tarafından belirlenen uluslararası sınavlardan birinin puanına göre lisans programlarına kabul edilebilirler.

Uluslararası Öğrenciler

Uluslararası adaylar yüksek lisans veya doktora seviyelerinde lisansüstü çalışmalarına başvurabilirler. Lisansüstü programlara başvurular Enstitüler tarafından işlenir. Farklı bölümlere başvurularda minimum gereksinimler vardır.

Değişim Öğrencileri

OMÜ, etkin olarak Erasmus+, Mevlana, and Farabi (Türk Üniversiteleri arasında öğrenci değişiminin yapılabildiği ulusal bir program) değişim programlarını kullanır.
Değişim öğrencileri, OMÜ ve başvuran öğrencilerin üniversiteleri arasındaki mevcut anlaşmalar çerçevesinde OMÜ'ye kabul edilir. Değişim öğrencileri OMÜ'de verilen derslere kayıt olabilir ve bir dönem ya da tüm akademik yıl için öğrenim görebilirler.
Değişim öğrencileri için başvuru prosedürleri OMÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilmektedir.
İlgili yılın süre bitim tarihleri, güncel haberleri ve irtibat kişileri gibi ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

Uluslararasılaşma

Uluslararası Öğrenci Ofisi

OMÜ hızla küreselleşen dünyada ilerleme ve uluslararası platformlarda kabul edilebilmesi için uluslararasılaşma süreci ve gerekli bilgi, teknoloji, iletişim ve insan kaynaklarının eğitimde artan rekabete karşı sağlanmasına vurgu yapıyor. Bu amaçla, uluslararasılaşma OMÜ'nün temel hedeflerinden biridir; eğitim ve araştırmanın kalitesinin artırılması mezunlarının uluslararası istihdamı için son derece önem taşımaktadır.
OMÜ uluslararası etkileşim ve iletişimin en üst düzeyde olduğu bir kampüs alanı oluşturmayı amaçlamaktadır, ve uluslararası kültür ve eğitim ortamlarında yaşamaya öğrencileri ve personeli teşvik etmeyi amaçlıyor. Bologna Süreci, kalite güvencesi anlayışının ve sürdürülebilir kalkınmanın oluşturulması için hızlandırıcı bir rol oynamaktadır. Bologna Süreci, Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve tamamlayıcılığa dayanan tutarlı ve rekabetçi "Avrupa Yükseköğretim Alanı" oluşturmayı hedefliyor. Hızla büyüyen ve dinamik bir yapısı olan bu süreç, yeni bir sistem adaptasyonu değildir; aslında, var olan sistemleri birleştiren bir “eğitimde yenilik” hareketidir.
Bologna Süreci çerçevesinde, OMÜ eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve uluslararası hareketlilik sayısını ve kalitesini artırmak için öğretim programları geliştirme konusunda sürekli çaba gösterir. Her yıl, Erasmus+ ve Mevlana ve karşılıklı işbirliği anlaşmaları gibi hareketlilik programlarından faydalanan gelen ve giden öğrencilerin sayısında artma olmaktadır. Hareketlilik programlarına ek olarak, akademik işbirliği protokolleri de uluslararası işbirliğini geliştirmedeki yolun önünü açmaktadır.
OMÜ'nün, 23 Avrupa ülkesiyle 125 Erasmus Anlaşması[4] olup, OMÜ ve uluslararası üniversiteler arasında 56 Mevlana protokolü[5] ve 48 karşılıklı işbirliği anlaşması[6] imzalanmıştır.
OMÜ'nün bir uluslararası kampüs oluşturma hedefinin bir göstergesi olarak, OMÜ'de okuyan uluslararası öğrenci sayısında her sene artış olmaktadır. Bugün, OMÜ 80 ülkeden yaklaşık 1750 yabancı öğrenci ile Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir.
OMÜ Türkiye'de bir ilk olan Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı'nı (OMÜ-ISE) 2011-2012 akademik yılı itibariyle düzenlemeye başlamıştır. Sınavın ana amacı, uygulama kriterleri için bir standart oluşturmak ve uygulama sürecini kolaylaştırmaktır. Sınavın erişilebilirliğini artırmak için, OMÜ-ISE 2014-2015 akademik yılı için 33 merkezde düzenlenmiş ve yaklaşık 4250 öğrenci sınava katılmıştır. OMÜ-ISE, Türkiye'deki 97 Üniversite (67'si Devlet ve 30'u Vakıf) tarafından uluslararası öğrenci kabul kriteri olarak kabul edilmektedir.

Fakülteler

Enstitüler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Konservatuvar

Gözlemevi

Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Diğer Akademik Birimler

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.