Onaltılar Manifestosu

Onaltılar Manifestosu, Pyotr Kropotkin ve Jean Grave adlı anarşist kuramcıların öncülüğünde 1916 yılında yayınlanmış bir metnin adıdır.

Manifestoda, Almanya'nın emperyalizmine karşı müttefik devletlerin zaferi desteklenmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.