Onüçgen

Onüçgen on üç açısı ve on üç kenarı olan iki boyutlu bir geometrik cisimdir.

Düzgün onüçgen

Kenarları ve köşeleri13
Boyutları(D13)
Alanı
Bir iç açısının ölçüsü152,308°

Özellikleri

Bir iç açısı 152.308 derecedir

Bir kenarına "a" dersek alan formülü

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.