Olfaktör sistem

Vesalius' Fabrica, 1543. İnsan Olfaktör bulbus ve Olfaktör trakt

Olfaktör sistem koku alma veya koku duyusu için kullanılan duyu sistemidir. Çoğu memeliler ve sürüngenlerin kendi koku sistemi iki ayrı bölümden oluşur: bir ana koku sistemi ve bir aksesuar koku sistemi. Ana koku sistemi, uçucu, havadaki maddeleri algılarken; aksesuar olfaktor sistem sıvı fazlı uyaranlara tepki verir. Aksesuar olfaktor sistem feromon uyaranlarını algılayabilir.

2004 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü Linda B. Buck ve Richard Axel olfaktor sistem üzerindeki çalışmaları nedeniyle kazanmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.