Oktan

Oktan bir alkandır. Kimyasal formülü CH3(CH2)6CH3dür. 18 adet izomeri bulunur.

Bu makale oktanın kimyasal bileşik tanımı üzerinedir. Oktan ile ilgili diğer makaler için Oktan (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.
Oktan
Genel Özellikler
Molekül Formülü C8H18
Mol kütlesi 114.22 g/mol
Görünüş renksiz sıvı
Özellikler
Yoğunluk ve faz 0.703 g/ml, sıvı
Sudaki çözünürlük karışmaz
Donma noktası −57 °C (216 K)
Kaynama noktası 125.5 °C (398.7 K)
Viskozite 0.542 cP - 20 °C'de
Termodinamik bilgiler
Standart
oluşma entalpisi
, ΔfHosıvı
−250 kJ/mol
Standart
yanma entalpisi
, ΔcHosıvı
−5430 kJ/mol
Standart molar
entropi
, Sosıvı
360 J·K−1·mol−1
Tehlikeler
EU sınıflandırması Yanıcı (F)
Zararlı (Xn)
Çevreye
zararlı (N)
Tutuşma sıcaklığı 13 °C
Kendiliğinden yanma sıcaklığı 220 °C
İnfilak sınırları 1.0–6.5%
RTECS numarası RG8400000
İlgili bileşikler
İlgili alkanlar Heptan
2,2,4-Trimetilheptan
Aksi söylenmedikçe değerler normal koşullar içindir (25°C ve 1 atm basınç).)

İzomerleri

Oktanın 18 izomeri vardır :

 • Oktan
 • 2-Metilheptan
 • 3-Metilheptan
 • 4-Metilheptan
 • 3-Etilheksan
 • 2,2-Dimetilheksan
 • 2,3-Dimetilheksan
 • 2,4-Dimetilheksan
 • 2,5-Dimetilheksan
 • 3,3-Dimetilheksan
 • 3,4-Dimetilheksan
 • 2-Metil, 3-Etilpentan
 • 3-Metil, 3-Etilpentan
 • 2,2,3-Trimetilpentan
 • 2,2,4-Trimetilpentan
 • 2,3,3-Trimetilpentan
 • 2,3,4-Trimetilpentan
 • 2,2,3,3-Tetrametilb
 • 222kk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.