Oksipital kemik

Oksipital kemik kraniumun arka ve alt kısmında buluna daire şeklinde membranöz kemiklerdendir, ikiz kenar yamuk şeklinde ve kendinden kavislidir. Oksipital kemik büyük bir açıklık olan ve içinde vertebral kanalla kranial iletişimi sağlayan foramen magnum ile delinmiştir.

Kemik: Oksipital kemik
Kafatasının sagital kesiti (oksipital kemik sağda, mavi).
Kafatasının kısımları.Üstten görünüm. (oksipital kemik altta, mavi)
Latince Os occipitale
Gray's subject #31 129
Eklemleri iki paryetal kemikle, iki temporal kemikle, sfenoid kemikle

3 parçadan oluşmuştur. Bunlar;

  • Pars basilaris: Dörtgen şeklinde kemik bölümüdür. Ön kısmı kalındır ve os sphenoidale ile synchondrosis sphenooccipitalis isimli eklemi yapar. Bu parçanın üst kısmı oluk şeklindedir. Bu oluk clivus adını almaktadır.
  • Pars lateralis: Foramen magnum'u yanlardan sınırlar. Pars basilaris ve squama occipitalis'i birbirine bağlar.
  • Squama occipitalis: Ön ve arka yüzleri vardır. Ön yüzün iç kısmında eminentia cruciformis adı verilen haç şeklinde bir kabartı vardır. Beyin ve beyinciğin yerleştiği çukurlar da bu parça üzerinde bulunur.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.