Ohri Edebiyat Okulu

Ohri Edebiyat Okulu Preslav Edebiyat Okulu ile birlikte, Birinci Bulgar İmparatorluğu'nun en önemli kültür merkezlerinden birisidir.[1]

Assemanius Kodeksi, Slav dilinin Glagol alfabesi ile yazılmış ilk örneklerinden. Büyük olasılıkla Ohri Edebiyat Okulu'nda yazıldığı sanılmaktadır

Okul, Bulgaristan'ın Hristiyanlaşması ardından Preslav Edebiyat Okulu kurulduktan kısa bir süre sonra, bugün Makedonya sınırları içinde bulunan Ohri şehrinde, 886 yılında,I. Boris'in emriyle Ohrili Aziz Klement tarafından kurulmuştur. Klement'in 893 yılında Drembica'ya (bugünkü Velika şehri) piskopos olarak atanmasından sonra, okulun başına Preslavlı Naum geçti. Ohri Edebiyat Okulu'nda, Glagol alfabesi ve Kiril alfabesi 12. yüzyıla kadar birlikte kullanıldı. Sonrasında ise yalnızca Kiril alfabesi kullanıldı.

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.