Odinizm

Odinizm, diğer adıyla Wotanizm, İskandinavya toplumunun Hristiyanlık öncesi Odin, Thor, Frey, Freyja ve diğer Nors ilahlarını onurlandırma odaklı Cermenik neopaganizmin bir türüdür.

Bazı takipçileri Odinizmi Asatru ile eşanlamlı kullanırken diğerleri iki terim arasındaki denkliği reddeder. Birçok Odinist sert politeisttir ve onlar tanrı ile tanrıçaların farklı kişilikleri ile gerçek olduğuna inanır.[1]

Cermenik neopaganizm Kuzey Amerika'da bağımsız olarak aynı zamanda (1970 gibi) Else Christensen ve Stephen McNallen tarafından kuruldu. Onların hareketleri sırasıyla Odinizim ve Asatru adını aldı.[2]

Dipnotlar

  1. Mark Mirabello. The Odin Brotherhood. 5th ed. London: Mandrake of Oxford, 2003, pp. 27-32.
    • Kaplan, Jeffrey. 1996. "The Reconstruction of the Asatru and Odinist Traditions." In Magical Religion and Modern Witchcraft, edited by James R. Lewis, State University of New York Press.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.