ODBC

Open Database Connectivity (kısaca ODBC, Türkçe: Açık Veritabanı Bağlantısı), veritabanı yönetim sistemlerine erişmek için standart bir yazılım arayüzü sağlar.

ODB (Open Database), ODBC'nin genişletilmiş modelidir. ODBC'de veri tabanına istemci olarak erişim mümkünken ODB kullanıldığında bağlantının her zaman local′de görülmesi sağlanır. Böylece sistemde yoğunluk, veri kaybı ve IP çakışması yaşanmaz.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.