Numan Menemencioğlu

Hüseyin Numan Menemencioğlu (1893, Bağdat, Osmanlı İmparatorluğu - 15 Şubat 1958 Ankara, Türkiye Cumhuriyeti), Ağustos 1942 - Haziran 1944 tarihleri arasında Türkiye Dışişleri Bakanı, öncesinde ve sonrasında milletvekilliği ve büyükelçilik yapmış Türk diplomat ve siyasetçidir.

Hüseyin Numan Menemencioğlu
Türkiye Dışişleri Bakanı
Görev süresi
13 Ağustos 1942 - 26 Haziran 1944
Başbakan Şükrü Saracoğlu
Yerine geldiği Şükrü Saracoğlu
Yerine gelen Hasan Saka
Türkiye Büyük Millet Meclisi
5., 6., 7. ve 11. dönem milletvekili
Seçim Bölgesi 1935 – Gaziantep
1939 – İstanbul
1943 – İstanbul
1957 – İstanbul
Kişisel bilgiler
Doğum 1893
Bağdat, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 15 Şubat 1958 (65 yaşında)
Ankara, Türkiye
Bitirdiği okul Lozan Üniversitesi
Mesleği Diplomat

Hayatı

TBMM V. Dönem (Ara Seçim) Gaziantep Milletvekili (Hariciye Vekâleti Umûmî Kâtipliğine getirilmesi nedeni ile 1 Aralık 1937 tarihinde istifa), VI., VII. ve XI. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.

Osmanlı Devleti'nde Maliye Nazırlığı yapmış olan Menemenlizade Rıfat Bey'in oğludur. Çukurova yöresinde (özellikle Karaisalı) 17. yüzyıldan itibaren ayanlık yapmış, Mısırlı İbrahim Paşa döneminde yükselmiş ve zamanla Osmanlı idari sınıfına yükselmiş Menemencioğlu soyundandır (Osmanlı erkân ortamında Menemenlizade olmuşlardır). Annesi Namık Kemal'in kızı Feride Hanım'dır. Numan Menemencioğlu 1891 Bağdat doğumlu olmasına karşı nüfus cüzdanında 1893 yazılmıştır.

İptidai ve Rüştiye öğrenimini Selanik'te, Terakki öğrenimini İstanbul'da, İdadi öğrenimini Fransız For Lisesinde, Yüksek Tahsilini Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yaptı. Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca öğrendi.

1914 yılında Viyana Sefareti III. Katibi, sonrasında II. Katibi, 1 Mart 1916 tarihinde Bern Sefareti maiyetine muvakkaten memur edildi. 2 Ocak 1920 tarihinde Bern Sefareti maiyetine memur edildi. İstanbul'un işgali üzerine bütün hariciye memurları gibi açıkta kaldı.

20 Ocak 1923 tarihinde Bern Sefareti II. Katipliğine, 16 Haziran 1923 tarihinde Bükreş Mümessilliği Başkatipliğine, 1 Kasım 1926 tarihinde Budapeşte Elçiliği Maslahatgüzarlığına, 14 Haziran 1927 tarihinde Beyrut Baş Şehbenderliğine, 1 Haziran 1928 tarihinde Hariciye Vekaleti I. Daire Umum Müdürlüğüne, 1 Haziran 1929 tarihinde I. Sınıf Elçi derece ve payesiyle Hariciye Vekaleti Müsteşarlığına, 11 Haziran 1933 tarihinde Büyükelçi unvanı ile Hariciye Vekaleti Katibi umumiliğine tayin ve 5 Nisan 1937 tarihinde yapılan bir ara seçimde 1 Aralık 1937 tarihine kadar Gaziantep Milletvekili ve Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı, siyasi müsteşarlıkların kaldırılması üzerine 2 Aralık 1937 tarihinden 9 Ağustos 1942 tarihine kadar ikinci defa Hariciye Katibi Umumisi oldu ve 10 Ağustos 1942 tarihinden 15 Haziran 1944 tarihine kadar Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde Nazi Almanyası'nın kollanmasına ve Türkiye'ye saldırmasının önlenmesine dayalı dış politika ile özdeşleşti.

30 Kasım 1944 tarihinde Paris Büyükelçiliğine tayin oldu. Bu görevine ek olarak 13 Haziran 1949 tarihinde Lizbon Elçiliği görevini de üstlendi (1952 yılına kadar). 1956 Kasım ayında emekliye ayrıldı. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi.

15 Şubat 1958 tarihinde öldü.

Kaynakça

  Siyasi görevi
  Önce gelen:
  Şükrü Saracoğlu
  Türkiye Dışişleri Bakanı
  13 Ağustos 1942 - 26 Haziran 1944
  Sonra gelen:
  Hasan Saka
  Hükûmet görevi
  Önce gelen:
  Ali Şevki Berker
  Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
  1 Temmuz 1929 - 16 Ağustos 1943
  Sonra gelen:
  Cevat Açıkalın
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.