Nuada

Nuada Airgetlám (Gümüş elli Nuada) Eski Kelt tanrılarındandır. Fomorlarla yapılan Birinci Magh Turedh savaşında bir elini kaybedince sağlık tanrılarından Diancecht tarafından kendisine gümüşten yeni bir el yapılmıştır. Aynen sinirleri ve damarlarıyla eskisi gibi bir kol olmuştur. İrlanda'da Nuada olarak bilinen bu tanrıya Galler'de Nudd ya da Ludd ve Llud Llaw Ereint (Gümüş elli Llud), Galya'da Nodens adıyla inanılmıştır. İkinci Magh Turedh savaşında Fomor kralı Balor'la çarpışmıştır.[1]

Kaynakça

  1. Dünya Mitolojileri Sözlüğü,A.Timur Bilgiç,Barış Kitap,Ankara,2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.