Norbornan

Norbornan ya da bisiklo [2.2.1] heptan, C7H12 kimyasal formülüne sahip bir organik bileşik ve doymuş bir hidrokarbondur. Erime noktası 88 °C olan kristalin bir bileşiktir. Karbon iskeleti, 1,4-pozisyonunda bir metilen köprüsüne sahip sikloheksan halkasından türetilmiştir ve bir köprülü bisiklik bileşiktir. Bileşik, gerili bir bisiklik hidrokarbon sınıfının prototipidir.

Bileşik başlangıçta norkamfor'un indirgenmesiyle sentezlenmiştir.[1]

Norbornan ismi, bir kamfor (bornanone) türevi olan bornandan (1,7,7-trimetilnorbornan) türetilmiştir. Nor- ön eki de metil gruplarının ana molekül bornanından sıyrılmasını ifade eder.

Ayrıca bakınız

  • 2-Norbornil katyon
  • Norbornen
  • Norbornadien
  • Bornan
  • Endo-norborneol
  • Ekzo-norborneol
  • Norkamfor, norbornanın keton türevi

Kaynakça

  1. Komppa, Gust.; Beckmann, Siegfried (1934). "Der Grundkörper der Camphergruppe, das Bicyclo-[1.2.2]-heptan, und die stereoisomeren Norborneole". Naturwissenschaften. 22: 171. doi:10.1007/BF01496254.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.