Nimbostratüs

Nimbostratüs (Ns), stratüs ailesinden (stratiform) bir orta veya alçak seviye yağış bulutu. Tabanı 10.000 ft (3 km) altında bulunur.

Nimbostratüs bulutları

Koyu gridir ve genellikle gökyüzünü kaplar. Güneş ve Ay'ı gizleyecek kadar kalındır. Tabanı yağış nedeniyle sürekli çözünür durumdadır. Altostratüse benzer ancak daha koyu renklidir ve tabanı As gibi düz değildir.

Kaynakça

  • Pooley, Dorothy, ve Robert Seaman. The Air Pilot's Manual 2: Aviation Law & Meteorology. 10. baskı. Shoreham, West Sussex: Pooley's Air Pilot Publishing, 2011.

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.