Nişancı İsmail Paşa

Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
2 Mart 1688 - 2 Mayıs 1688
Hükümdar II. Süleyman
Yerine geldiği Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa
Yerine gelen Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm Mayıs 1690
Rodos

Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa (ö. 1690, Rodos) II. Süleyman saltanatında, 2 Mart 1688 - 2 Mayıs 1688 tarihleri arasında iki ay bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Ankara yakınlarında olan Ayaş'ta bir Türk ailede doğmuştur. Enderun'dan saray eğitimi alıp devlet memuriyetinde ilerlemeye başlamıştır. Bu arada Rumeli Beylerbeyliği yapmış ve bundan sonra bir müddet devlet memurluğundan ayrılmıştır. Fakat 14 Mart 1678'te nişancı olarak tekrar devlet idareciliğine girmiştir. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sefere çıktığı zaman 7 Ekim'de geçici olarak İstanbul muhafızı ve sadaret kaymakamlığı yapmış ve bu görev sonunda vezir rütbesi verilmiştir.

1687'de beşinci vezirlik ile Kubbealtı veziri olmuştur. Şubat 1688'de "fetvacı" adı ile bilinen isyancı "Başçavuş Hüseyin Ağa"'nın idamı üzerinde İstanbul'da çıkan asker ve halk karışıklıklarını bastırmak üzere 1 Mart 1688'de Sultan II. Süleyman tarafından İstanbul kaymakamı olarak görevlendirilmiştir.

Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa'nin kapıkulu askerlerinin büyük isyanı sonucu 2 Mart1688'de öldürülmesi üzerine bir hafta sadaret kaymakamlığı yaptıktan sonra sadrazam olmuştur. 2 ay gibi çok kısa sadaret döneminde Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları devam etmiştir. Nisan 1688'de Venedikliler Eğriboz Adası'nı kuşatmaya almışlardır.

Ayrıca karışıklık ve mali problemlerle uğraşmaya devam etmiştir. Kısa sadaret döneminde aleyhdarları arasınde saraylılar olduğu gibi sivil idarede hala çok önemli yeri olan Köprülüler'den Köprülü Fazıl Mustafa Paşa da bulunmaktaydı. Bu aleythar grup gizliden ve hatta açıktan sadrazamın politikasını devamlı olarak tenkit etmekteydiler. Nitekim 2 Mayıs 1688 tarihinde azledilmiştir.

Azledildikten sonra tutuklanarak Kavala'ya gönderilmış ve oradan da Rodos'a sürgün edilmiştir. Rodos'ta iken yeni sadrazam olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Ayaşlı İsmail Paşa'yı kızkardeşinin kocası olan Abaza Sivayuş Paşa'nın mallarını müsadere edip kendi eline geçirmekle itham etmiştir. Ayaşlı İsmail Paşa bu ithamı reddetmiştir. Fakat zaten kendine düşman olduğu için Fazıl Mustafa Paşa'nın isteğiyle idamı için bir ferman çıkarılmış ve Mayıs 1690'da Rodos'ta idam edilmiştir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Siyasi görevi
  Önce gelen:
  Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa
  Osmanlı Sadrazamı
  2 Mart 1688 - 2 Mayıs 1688
  Sonra gelen:
  Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa
  This article is issued from Vikipedi - version of the 12/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.