Nesne yönelimli veritabanı yönetim sistemleri karşılaştırması

Ad Programlama dili SQL desteği Veri türleri Lisans Gözlemler
Caché ObjectScript, Basic. Java/.NET Gömülü SQL, devingen SQL ve xDBC erişimini destekler Ticari XML ve Web/AJAX desteği sunar. Ensemble adlı bir EMB sistemine sahiptir
Cerebrum : Nesneye dayalı ağ bilgitabanı
ConceptBase Telos CBQL sınıf desteği sunar Kapalı kaynak kodlu, ticari olmayan kullanımı ücretsiz Geleneksel veritabanı ve artık bilgi modelleme kuralları
Db4o C#, Java GPL, Ticari
eXtremeDB Ticari
Facets (eski adıyla GemStone-J)
FastDB Ana Bellek Veritabanı Yönetim Sistemi C++ Açık kaynak kodlu
Gemstone Veritabanı Yönetim Sistemi
Genel Nesne Yönelimli Veritabanı Sistemi (GOODS) C++, Java Açık kaynak kodlu
GigaBASE Veritabanı Yönetim Sistemi C++ SQL benzeri MIT
Haley Systems
JADE
Jasmine Nesne Veritabanı
JDOInstruments
JOAFIP Java SQL desteği yoktur. Sorgular tümüyle Java'da yazılır java nesnesi LGPL, açık kaynak kodlu Herhangi bir sorgu dili desteklenmez. Tüm işlevlerde nesne eylemleri temel alınır
JODB (Java Nesne Veritabanı) Java GPL
Magma Nesne Veritabanı Smalltalk Açık kaynak kodlu
Matisse Java, C#, C++, VB, Delphi, Eiffel, Smalltalk, Perl, Python ve PHP SQL99 Ticari .NET tümleştirme desteği sunar. Nükleer santrallerde kullanılan yazılım, çalışma anında örüntü değişikliğine izin verir
MyOODB Java GPL/LGPL oyun/web
NeoDatis ODB23 Mayıs 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. C#, Java, Mono LGPL Gömülü ve İstemci/Sunucu
ObjectDB Java JDOQL Ticari
Objectivity/DB C++, C#, Java, Python,Smalltalk ve XML Ticari Koşut sorgu motoru
ObjectStore Ticari
OpenLink Virtuoso C++, Java/JSP, ASP, ASPX, Mono, RDF, SPARQL, SPARUL, SQL, Perl, Python, PHP, Ruby, XML, ODBC, JDBC, ADO.NET ve daha fazlası SQL 9x/200x Açık kaynak kodlu sürümü = GPL; kapalı kaynak kodlu sürümü = Ticari
Orient ODBMS C++, Java Apache Lisansı 2.0
Ozone Veritabanı Projesi Java GPL, LGPL
Perst Java, C# GPL, Ticari
Statice Lisp Giriş
stSoftware ODBMS Java Ticari
Versant Nesne Veritabanı C++,Java Ticari
VOSS (Görsel Nesne Kayıt Sistemi) Smalltalk SQL desteği bulundurmaz. Sorgular Smalltalk'ta kodlanır Bloklar dışındaki tüm Smalltalk sınıfları Açık kaynak kodlu Dağıtılmış nesneleri destekler. MVRC/MVCC için sürüm geçmişi izlenebilmektedir
Zope Nesne Veritabanı Python SQL desteği yoktur. Nesne indeksleme ve arama işlemlerinde ZCatalog özelliğinden yararlanılır ZPL, açık kaynak kodlu

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.