Nesne

Nesne, belirli bir kütlesi ve hacmi olan her türlü cansız varlık. Eşanlamlısı şey, obje. Nesne sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

  • Nesne - (programlama) Programlama dizisinde nesne-yönelimli programlamada, basit yapılı blok programları olarak kullanılan, işletim zamanı verilerinin saklanması için oluşturulmuş özel birimidir.
  • Nesne - (dil bilgisi) Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.
  • Nesne (felsefe) - Öznenin dışında kalan her konu.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.