Nemrut Höyük

Nemrut Höyük, İzmir ili'nin Kemalpaşa İlçesi'nin kuzeydoğusunda, Çambel Köyü'nün güneyinde yer alan bir höyüktür. İzmir – Ankara yolu üzerinde, karayolunun 100 metre güneyinde, Bornova İlçesi'nden 26 km. uzaklıktadır. Manisa Dağları'nın güney tepelerinin eteklerinin ilersindedir. Civar köylerde Kemeraltı olarak adlandırılan tepe, topoğrafik haritalarda Karaoğlan Tepe olarak gösterilmiştir. Höyüğü ilk tespit edine Recep Meriç ise Nemrut Höyük adını vermiştir. Höyük civarı verimli arazilerdir, dolayısıyla yoğun olarak, ağırlıkla meyve ve sebze tarımı yapılmaktadır. Gerek tarımsal faaliyetler, gerek toprak çekilmesiyle höyükte ağır bir tahribat süregelmektedir. Olağan yüksekliğini kaybederek bugün 3-5 metre yüksekliğe inmiş olan yerleşmenin kültür dolgusunun önemli ölçüde yok edilmiş olduğu ileri sürülmektedir.[1][2]

Arkeolojik Höyük
Adı: Nemrut Höyük
il: İzmir
İlçe: Kemalpaşa
Köy: Çambel
Türü: Höyük
Tahribat:
Tescil durumu:
Tescil No ve derece:
Tescil tarihi:
Araştırma yöntemi: Yüzey araştırması

Araştırmalar

Esasen yüzey araştırmaları, höyüğün Neolitik Çağ'da geniş ölçüde iskan gördüğünü göstermektedir. Recep Meriç, höyüğün Geç Neolitik Çağ'dan Antik Dönem'e kadar iskan gördüğünü, Burdur'un Hacılar Höyük VI tabakasına ait Geç Neolitik – Erken Kalkolitik malzemesi bulunduğunu belirtmektedir. Diğer yandan civarda Roma Dönemi yapımı bir köprünün olması, eskiden beri kullanılagelen doğal bir ulaşım hattı üzerinde olduğunu göstermektedir.[1]

Daha sonra 2003 yılında Zafer Derin başkanlığındaki bir ekip tarafından bölgede bir inceleme yapılmıştır. Zafer Derin ekibi yüzeyden, Neolitik Çağ yanı sıra çark yapımı Erken Tunç Çağı'na tarihlenen, genel olarak Erken Tunç Çağı II, malzemeler toplamıştır. Derin, Troya'nın II. tabakasıyla paralellik kurmaktadır.[1]

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.