Nektar

Nektar, çiçeklerin ürettiği, şekerce zengin, böcek ve kuş benzeri tozlaşmaya yardımcı hayvanları kendine çeken salgıdır. Nektar ayrıca balın şeker kaynağıdır. Bunun yanı sıra sinek kuşu gibi hayvanların beslenmesinde de önemli rol oynar. Bitkilerin çiçeklerinin dip tarafında bulunan bezler tarafından salgılanan tatlı sıvıya nektar veya bal özü adı verilir.

Nektar emen bir bal arısı

Çiçek nektarları

Nektarlar, çiçekte farklı bitkisel dokularda bulunabilirler. Bunun amacı potansiyel tozlaştırıcıları çiçeğe çekmektir.

Çiçek dışı nektarlar

Bitkide çiçek dışındaki diğer dokularda (çoğunlukla yaprak ve yaprak sapında) bulunan ve esas görevi tozlaşma olmayan nektarlardır. Çoğunlukla yaprak damarlarıyla ilişkilendirilirler. Çeşitli formda ve büyüklükte olabilirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.