Necmettin Ergin

1943-1944 yılları arasında Elazığ, 1944-1946 yılları arasında Sivas, 1946-1947 yılları arasında Konya ve 1948-1950 yılları arasında Trabzon valilikleri yapmıştır. Belediye Maliyesi (1945, Ernst Reuter ile birlikte) adlı kitap yazmıştır.

Necmettin Ergin, Türk bürokrat.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.