Neşter

Neşter, genel olarak tıbbi amaçla cerrahide, ve kimi zaman çeşitli sanat ve zanaatlerde kesim yapmak için kullanılan çok keskin ufak bıçak.

Cerrahi neşter

Cerrahide kullanılan bıçaklar gamma ışınları ile steril edilmişlerdir. Gamma ışın dalgaları, çok sert cisimlere girebilen (çelik vs.) ve gözle görülemeyen bakteri, virüs gibi zararlı canlıları yok edebilen bir ışın dalgasıdır. Cerrahide kullanılan neşterlerin ağızları lazer ile inceltilir ve keskinleştirilir.

Özellikleri

Santimetre'nin %1'i kalınlığındadır. Genel olarak karbon çeliğinden imal edilirler. 11,13,17,21,22 santimetre gibi değişik boyutluları vardır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.