Navaho Uzun Yürüyüşü

Navaho Uzun Yürüyüşü (Navahoca Hwéeldi), 1864 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti tarafından Navahoların zorla göç (tehcir) ettirilmesi ve onlara etnik temizlik uygulamasıdır. Şimdiki Arizona'dan (O zamanki New Mexico Topraklarından) New Mexico'nun doğusuna geleneksel Navaho yurtluğu olan Dinétah'tan oldukça uzağa asker gözetiminde silah zoruyla yaptırılmıştır. 1864 baharında erkek, kadın ve çocuklardan oluşan 9.000 kadar Navahonun silah zoruyla başlayan 480 km lik yürüyüşü Fort Sumner, New Mexico'ya kadar sürmüş ve Bosque Redondo'da gözaltına alınmalarıyla bitmiştir.

Navaho Tehcir güzergâhı
Navaho Tehciri

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.