Nautiloid

Nautiloid, deniz kafadan bacaklıların (yumuşakçalar) geniş ve çeşitli bir grubudur. Nautiloidea alt sınıfına aittir. Nautiloidler, Paleozoik dönem boyunca gelişti ve olağanüstü bir kabuk şekli ve form çeşitliliği geliştirdiler. 2 bin 500 nautiloid fosil türü bilinmektedir fakat günümüzde sadece az miktarda canlı türü yaşamaktadır.

Nautiloid
Nautilus pompilius
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Nautiloidea
Alt bölüm: Palcephalopoda
  • Plectronocerida
  • Ellesmerocerida
  • Actinocerida
  • Endocerida
  • Tarphycerida
  • Oncocerida
  • Discosorida
  • Nautilida

Neocephalopoda (kısmen)

  • Bactritida
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.