Nasuhpaşazade Hüseyin Paşa

Nasuhpaşazade Hüseyin Paşa (d. ?, - ö. 1643), Osmanlı devlet adamı.

Babası I. Ahmed döneminde sadrazamlık yapan Nasuh Paşa'dır. Saraya alınan Hüseyin Paşa sırasıyla kapıcıbaşılık, kapıcılar kethüdalığı ve mirahorluk görevlerine getirildi. 1634 yılında Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa'nın Halep'te çıkardığı isyan sonrasından onu yakalayarak İstanbul'a getirdiğinde kapıcılar kethüdalığı görevindeydi[1].

1635 yılında vezirlik verilerek Budin beylerbeyi oldu. Bu görevdeyken Rakoçi ile István Bethlen arasındaki Erdel Prensliği mücadelesinde István'ı desteklemiş, ancak Rakoçi'yi yenmesine rağmen Erdel'de yeni cephe açılmasına sebep olduğu gerekçesiyle 1637 yılında görevinden alınmıştır.

1638 yılında çıkılan "Bağdat Seferi"ne Rumeli beylerbeyi olarak katıldı. Sefer esnasında Özi beylerbeyliği görevine atandı. 1639 yılında seferden dönülürken Erzurum Eyaletine beylerbeyi oldu[2].

Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa' nın sınır boylarındaki beylerbeylerine verilen tuğra çekme yetkisini kaldırması üzerine sadrazama itaat etmemeye başladı. Halep beylerbeyliği görevine atanan Hüseyin Paşa emri dinlemeyerek Erzurum'da kaldı. Padişah I. İbrahim bunun üzerine kendisine Sivas Eyaleti beylerbeyliği görevi verdi. Bu sırada üstüne gönderilen Sivas beylerbeyinin kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. İstanbul'a hareket ederek Üsküdar'a kadar ulaştı. Ancak karşısındaki gücü görerek kaçmaya çalışırken yakalanan Hüseyin Paşa 1643 yılında idam edildi.

Kaynakça

  1. Özçelik, T., "Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa ve Muhallefatı". History Studies Dergisi, Cilt:5, Sayı: 1, Ocak 2013. URL:http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/507/K%C3%96SE.pdf?sequence=1 24 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 23 Aralık 2016
  2. Kucak, Ö., "Zafername (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad)". AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 2007. URL:http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3500/Omer_KUCAK_Tez_1.K%C4%B1s%C4%B1m.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Erişim: 23 Aralık 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.