Nasr bin Seyyar

Nasr bin Seyyar, Ebü’l-Leys Nasr b. Seyyâr b. Râfi‘ el-Kinânî el-Leysî (d. 666 - ö. 748), son Emevi halifeleri döneminde Horasan (bugün İran'da) ve öteki doğu eyaletlerinin valisi (738-748).

666'da doğdu. Mudarî Kinâne’nin kollarından Benî Leys’e mensuptur.[1] Yetenekli bir asker ve zeki, insancıl bir diplomat olarak kendisini gösterdi. Ayaklanan iki kabileye karşı düzenlediği seferin ardından, 74 yaşındayken Halife Hişam bin Abdülmelik tarafından Horasan valiliğine atandı. Komşu Türklerle, ayrılıkçı kabilelerle ve sonradan halifeliği ele geçirecek olan Abbasilerle savaştı. Hişam bin Abdülmelik'ten başka, Emevi halifeleri II. Velid ve III. Yezid'e de hizmet etti. Müslümanlar için toprak vergisi, Müslüman olmayanlar için ise baş vergisi sistemini getiren Nasr, Arap kabileleri arasındaki düşmanlıkları ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösterdi.[2]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.