Narseh

Narseh (bazen Narses ya da Nerseus diye de geçer), Sasani Devleti'nin 293–302 yılları arasındaki kralıydı. I. Şâpûr'un (241–272) oğludur.

Narseh
Narseh'i gösteren bir sikke
Sasani şehinşahı
Hüküm süresi 293-302
Önce gelen III. Behrâm
Sonra gelen II. Hürmüz
Hanedan Sasani Hanedanı
Babası II. Behrâm
Doğum 228-233 arası
Ölüm 302 (69 ila 74 yaşları arasında)
Dini Zerdüştlük

293 yılında büyük yeğeni III. Behrâm'a karşı taht iddiasında bulundu ve kısa bir süre sonra kral oldu. Roma İmparatorluğu'na saldırdı, ama 296 yılında imparator Galerius'u (305-311) Fırat Nehri'nde Callinicum yakınlarında yendikten sonra 297 yılında yenilgiye uğradı ve bir barış anlaşmasına mecbur kaldı. Buna göre, batı Mezopotamya ve yukarı Dicle'nin sol yakasında bulunan beş vilayeti Romalılar'a bıraktı. Ayrıca Romalılar'ın Ermenistan Krallığı üzerindeki hakimiyetini tanımak zorunda kaldı.

297 yılında tamamlanan bu barış 337 yılına kadar kırk yıl sürdü. Nerses 302'de öldü. Ardından II. Hürmüz tahta çıktı (302–309).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.