Naos

Naos (Antik Yunanca: ναός ya da Grekçe: νεός 'tapınak') Antik dünyada bir tapınağın temel yapısı anlamına gelmektedir. Bu anlamını koruyan terim Ortodoks kiliselerde de yapının merkezini ifade eder. Cami mimarisindeki karşılığı sahındır.

Bir peripterosun naosu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.