Nakiye Elgün

Nakiye Elgün

Nakiye Elgün (d. 1882, Rumelifeneri, Sarıyer, İstanbul) – (ö. 23 Mart 1954), Türk siyasetçi, eğitimci.[1]

Türkiye'nin en eski eğitimcilerinden biridir.[1] Kız Muallim Mektebi'ni bitirdi. Bu okulda edebiyat öğretmenliği yaptı. II. Meşrutiyet'ten sonra Feyziye Lisesi'nde Müdür olarak Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar çalıştı.[2] Muallimler Cemiyeti başkanlığı yaptı. Kurtuluş Savaşı'nı destekledi, kadınları erkeklerle birlikte mücadeleye çağırdı.[3][4] Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk Ocağı, Halkevi, Kızılay ve Türk Hava Kurumu'na üye oldu.[5] İstanbul Kız Lisesi müdürü iken, 1930'da İstanbul Şehir Meclisi'ne ilk kadın üye olarak seçildi.[1] Daimi Encümen'de beş yıl üyelik yaptı.[5] V., VI.ve VII. Dönem Erzurum milletvekilliği yaptı.[6]

Adı Osmanbey'de bir sokağa verildi.

Kaynakça

  1. 1 2 3 Duroğlu, Sibel (2007). Türkiye'de İlk Kadın Milletvekilleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). ss. 87–92. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/4204/4684.pdf. Erişim tarihi: 10 Mart 2016.
  2. Kurnaz, Şefika, Balkan Harbinde Kadınlarımızın Konferansları, Aile ve Toplum, Mart 1991, cilt 1, sayı 1
  3. "Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Elgün Hanım da, 13 Ocak 1920'de, soğuk bir kış günü, Sultanahmet Meydanında bir mitingde şöyle haykırıyordu: 'Önümüzde açık iki yol var: Biri, tarihimizle, şanımızla devam etmek; diğeri, gözlerimizle tarihimizi de kapayıp ebediyete götürmektir.'" TBMM Genel Kurul Tutanağı, 22. Dönem 4. Yasama Yılı, 69. Birleşim, 1 Mart 2006 Çarşamba (erişim tarihi: 8 Şubat 2009)
  4. Kaplan, Leyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın Milletvekilleri, "İzmir’in işgaline karşı çıkan ve kadınları vatanları için ölmeye davet eden Nakiye Hanım, 13 Ocak 1920 tarihinde Sultan Ahmet Mitingi’nde de vatanın kurtuluşu için kadın-erkek hep birlikte mücadele edileceğini söylüyordu.", Atatürk Araştırma Merkezi web sitesi, erişim tarihi: 8 Şubat 2009
  5. 1 2 Kurnaz, age
  6. Erzurum Defterdarlığı web sitesi, erişim tarihi: 8 Şubat 2009
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.